Pregled natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova

U 2021.godini nastavlja se provedba Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020, te je osigurano 2,4 milijarde kuna za bespovratne potpore, koje će se dodjeljivati putem 27 natječaja, kako je najavljeno Planom objave natječaja. Potpore se mogu ostvariti za kupnju mehanizacije i opreme, kao i razna druga ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju i preradu, šumarstvo te nepoljoprivredne djelatnosti u ruralnim sredinama.

U siječnju 2021.godine otvoreno je više natječaja za bespovratna sredstva iz EU fondova, za projekte u djelatnosti poljoprivrede, neprofitni sektor i JLS. Provjerite uvjete natječaja, pripremite svoj projekt na vrijeme i iskoristite bespovratna sredstva za poljoprivredu.  Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.

Otvoreni natječaji za bespovratne potpore u siječnju 2021.godine

Natječaji za poljoprivredna gospodarstva

Mjera 4. Tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku

 • Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća u zaštićenim prostorima – plastenicima.
 • Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u RPO i upisane u Upisnik poljoprivrednika ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 EUR SO – 250.000 EUR SO te proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima, koji ispunjavaju ostale uvjete natječaja
 • Iznos bespovratne potpore: 50.000 € do 150.000 €
 • Intenzitet bespovratne potpore: 50% do 70%
 • Otvoren za prijave od 15. 02. 2021. do 30. 04. 2021. godine

Mjera 4. Tip operacije 4.4.1 Neproduktivna ulaganja povezana s očuvanjem okoliša

 • Svrha Natječaja je dodjela sredstava za neproduktivna ulaganja povezana s ostvarenjem ciljeva poljoprivrede, okoliša i klimatskih promjena.
 • Intenzitet potpore: 100%
 • Korisnici: Poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika; javne ustanove i tijela i udruge koje se bave zaštitom i očuvanjem materijalnih kulturnih dobara,
 • Prihvatljiva ulaganja: -Ulaganje u građenje terasastih parcela; građenje (vanjskih) suhozida; sadnju živica te uklanjanje invazivnih stranih vrsta s poljoprivrednog zemljišta
 • Otvoren od 9.11. 2020. do 1.3. 2021.g. (novi, produljeni rok)

Mjera 4.1.1. Bespovratne potpore za reprocentre u svinjogojstvu

 • Otvoren od 2020 – 30. 4. 2021

Mjera 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš

 • Otvoren od 14.12. 2020 – 30. 4. 2021

Mjera 6 Tip operacije 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava – LAG Natječaji

 • Predmet i svrha natječaja: Dodjela bespovratnih sredstava za poljoprivrednu mehanizaciju, strojeve i opremu, kupnju zemljišta i životinja, izgradnju objekata i druga ulaganja u poljoprivredi
 • Iznos potpore: 15.000 eura bespovratno
 • Korisnici: Mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 2.000 do 7.999 eura

Natječaji za mjeru 6.3.1. otvoreni u siječnju 2021. g. 

 • LAG Sjeverozapad Gradovi Ivanec, Lepoglava i Varaždin, općine Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica
 • LAG Neretva Gradovi: Opuzen, Metković i Ploče, općine Kula Norinska, Pojezerje, Slivno i Zažablje
 • LAG Zeleni trokut Općina Jasenovc, gradovi Lipik, Novska Pakrac i naselje grada Kutine Janja Lipa

Mjera 6.1. Tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima – LAG Natječaj

 • Svrha natječaja: Potpore razvoju poslovanja mladim poljoprivrednicima
 • Korisnici: Mladi poljoprivrednici (osobe od 18 do 41 godinu, koje nisu dulje od 5 godina nositelji bilo kojeg poljoprivrednog gospodarstva, a prijavljuju se s gospodarstvima ekonomske veličine od 8.000 do 50.000 eura
 • Potpora 20.000 € do 50.000 €
 • Intenzitet potpore: 100%
 • LAG Krka natječaj

Mjera 6.4. Tip operacije 6.4.1. Potpora razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti – LAG Natječaj

Potpore razvoju nepoljoprivrednih djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, za sektore:

turizam u ruralnim područjima
tradicijski i umjetnički obrti, obrti za izradu suvenira,
usluge u ruralnim područjima
usluge u poljoprivrednim djelatnostima
usluge u šumarskim djelatnostima
usluge u veterinarskim djelatnostima
usluge u društvenim djelatnostima
intelektualne usluge
prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda (primjer)


Mjera 4.1.2. Potpore za ulaganje u proizvodnju proizvoda s dodanom vrijednosti

Prijavitelji: Poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine; za projekte u sektoru voća,povrća i cvijeća najmanje 6.000 eura, a u ostalim sektorima 8.000 eura.

Pravne osobe (d.o.o., j.d.o.o., zadruge) moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada tijekom cijele prošle godine. Kod fizičkih osoba (OPG, obrt) nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće).


Vinska omotnica: Mjera Informiranje u državama članicama 

Vinska omotnica: Mjera Promidžba vina na tržištima trećih zemalja

 • Otvoreni do 5. 02. 2021.

Za veljaču 2021.godine su najavljena još dva natječaja iz Vinske omotnice; natječaj za Mjeru Restrukturiranje i konverzija vinograda te za Mjeru Ulaganja u vinarije i marketing vina  


Mjera 5 Tip operacije 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

 • Otvoren od 6.11. 2020. do 29.1.2021.g.

Poduzetništvo i neprofitni sektor

Promocija zdravlja i prevencija bolesti Faza 2

Ciljna skupina Natječaja su pružatelji usluga iz područja promocije zdravlja i prevencije bolesti. Prijavitelji (i eventualno partneri) moraju biti pravna osoba i to (jedno od):

-udruga koja u svom statutu ili Registru udruga pod djelatnošću ili područjem djelovanja ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
-zaklada koja u svom statutu kao temeljnom općem aktu ima utvrđeno djelovanje u području zaštite zdravlja i/ili sigurnosti na radu
-ustanova registrirana za obavljanje djelatnosti u zdravstvu
JL(R)S jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (JL(R)S)

Natječaj je otvoren do 30.06.2021. godine

Prijavite svoj projekt

Na natječaje koje provodi Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja, mogu se javiti korisnici iz cijele RH, a na LAG natječaje samo korisnici s područja obuhvata LAG-a.

Provjerite uvjete natječaja, pripremite svoj projekt na vrijeme i iskoristite bespovratna sredstva za poljoprivrednu mehanizaciju i druga ulaganja u poljoprivredi.  Kontaktrirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta.