Mjera 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava 

LAG natječaji Mjera 6.3. 2020. i 2021.godine

Kako do potpore od 15.000 eura bespovratno za ulaganja u poljoprivredu?

Tip operacije 6.3.1., Podmjera 6.3. Mjera 6., najpopularnija je podmjera Programa ruralnog razvoja te se na natječaje za istu do sada javio najveći broj kandidata.

Za razliku od novog nacionalnog natječaja, na LAG natječajima dopušteno je kupovati nove ili RABLJENE TRAKTORE (do 10 godina starosti) i novu drugu opremu za poljoprivrednu proizvodnju i preradu. Također, korisnici biraju jednu ili više od dopuštenih aktivnosti te NEMA OBVEZNIH ULAGANJA u povećanje, digitalizaciju i OIE kao što je to na nacionalnom natječaju.Na linku provjerite da li je za Vaše područje otvoren LAG natječaj i pripremite svoj projekt na vrijeme.

Sve informacije na info@intermediaprojekt.hr ili putem linka:

Trenutno otvoreni LAG natječaji za Mjeru 6.3.

 • LAG Marinianis (Čađavica, Nova Bukovica, Sopje i Voćin te grad Slatina) do 7. 1. 2022.
 • LAG Una (Općine: Dvor, Hrvatska Dubica, Majur i Sunja te Grad Hrvatska Kostajnica) do 13. 1.2022.
 • LAG Zrinska Gora Turopolje (Općine: Lekenik, Orle, Donji Kukuruzari i Martinska Ves, gradovi Glina i Petrinja te određena naselja gradova Velika Gorica i Sisak) do 14. 1. 2022.
 • LAG Karašica (gradovi Belišće, Donji Miholjac, Našice i Valpovo te općine: Bizovac, Donja Motičina, Đurđenovac, Feričanci, Magadenovac, Koška, Marijanci, Petrijevci, Podgorač, Podravska Moslavina i Viljevo) do do 17. 1. 2022.
 • LAG Središnja Istra (Općine: Cerovlje, Funtana, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Lovreč, Sveti Petar u Šumi, Tinjan, Višnjan, Vrsar, Žminjte gradovi: Pazin i Poreč) do 25. 1. 2022.
 • LAG Vinodol (Općine: Čavle, Kostrena, Vinodolska općina te gradovi: Bakar, Crikvenica, Kraljevica, Novi Vinodolski) do 4. 2. 2022.
 • LAG Zapadna Slavonija (Općine Cernik, Davor, Dragalić, Gornji Bogićevci, Okučani, Rešetari, Stara Gradiška, Staro Petrovo Selo, Vrbje i grad Nova Gradiška) do 21. 2. 2022.
 • LAG Sava (gradovi: Jastrebarsko, Samobor, Sveta Nedjelja, Zaprešić te  općine Brdovec, Dubravica, Klinča Sela, Luka, Marija Gorica, Pušća, Stupnik) do 04. 03. 2022.
 • LAG Frankopan (gradovi Ogulin, Slunj i Otočac, općine Bosiljevo, Cetingrad, Generalski Stol, Josipdol, Plaški, Saborsko i Tounj) do 10. 03. 2022.

Do sada su na nacionalnoj razini provedena tri natječaja za mjeru 6.3.1. a 12.10.2021.godine objavljen je i četvrti natječaj za Mjeru 6.3.1. na nacionalnoj razini.

Putem natječaja za mjeru 6.3.1 dodjeljuju se bespovratne potpore u iznosu od 15.000 eura malim poljoprivrednim gospodarstvima, za kupnju mehanizacije, strojeva i opreme ali i razna ulaganja u poljoprivrednu djelatnost (više u nastavku).

Pogledajte i druge otvorene natječaje za ulaganja u poljoprivredi

Što su LAG-ovi i kako funkcionira dodjela potpora?

LAG-ovi (Lokalne akcijske grupe) su tijela lokalnog partnerstva temeljenog na LEADER programu.

Uz natječaje na nacionalnoj razini, koje objavljuje Ministarstvo poljoprivrede, Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ruralnom razvoju (APPRRR), od 2018.godine omogućena je objava natječaja za mjere Programa ruralnog razvoja i odabranim LAG-ovima, koji su uskladili/izmijenili svoje lokalne razvojne strategije (LRS).

LAG objavljuje natječaj, zaprima projekte, vrši kontrolu, ocjenjivanje i rangiranje, na temelju pravila natječaja i unaprijed definiranih kriterija za bodove. Po odabiru projekata za financiranje, na temelju bodova, LAG odluke prolaze kontrolu APPRRR, koja zatim izdaje konačne odluke o dodjeli potpore i vrši isplatu potpore.

Na nacionalne natječaje mogu se javiti korisnici s područja cijele RH, a na LAG natječaje samo korisnici s područja obuhvata LAG-a. 

2020.godine su, temeljem Odluke o primjeni sustava nagrađivanja, za provedbu LRS odabranim LAG-ovima dodijeljena dodatna sredstva u iznosu od 33,2 milijuna kuna.

U nastavku pregled provedenih LAG natječaja u 2020. i 2021. godini. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi i prijavi projekta.

Provedeni LAG natječaji za mjeru 6.3.1. 2021. godina

LAGPodručje obuhvataPrijave od:Prijave do:
LAG 5


LAG Vuka-Dunav

LAG Bosutski niz
Općine: Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina, Trpanj i grad Korčula

Općine: Antunovac, Čepin, Erdut, Ernestinovo, Šodolovci, Vuka, Vladislavci, te mjesni odbori Brijest, Josipovac, Sarvaš, Tenja i Višnjevac

Grad Otok, Općine: Andrijaševci, Babina Greda, Cerna, Gradište, Ivankovo, Jarmina, Nijemci, Privlaka, Stari Mikanovci i Vođinci
06.08.2021.


09.08.2021.


30.08.2021.
06.09.2021.


17.09.2021.


11.10.2021.
LAG Mareta Općina Kali, Kukljica, Preko, Privlaka i Sali te Gradova Nin i Zadar.05.07.2021. 06.08.2021.
LAG Podravina Općine: Drnje, Ferdinandovac, Gola, Hlebine, Kalinovac, Kloštar Podravski, Molve, Novigrad Podravski, Novo Virje, Podravske Sesvete, Virje, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Peteranec i Đelekovec
Grad Đurđevac
19. 3. 202119. 04. 2021.
LAG SjeverozapadLAG Neretva
Gradovi: Ivanec, Lepoglava i Varaždin
Općine: Bednja, Beretinec, Cestica, Donja Voća, Klenovnik, Maruševec, Petrijanec, Sračinec, Sveti Ilija, Vidovec i Vinica


Gradovi: Opuzen, Metković i Ploče
Općine: Kula Norinska, Pojezerje, Slivno, Zažablje
11.01.2021.


29.01.2021.
15.02.2021.


05.03.2021.

Više o mjeri 6.3.1.

 

 • Tko se može prijaviti?

Na LAG natječaje za tip operacije 6.3.1. se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 2.000 eura do 7.999 eura koji imaju sjedište (ili nositelj projekta ima prebivalište) na području obuhvata pojedinog LAG-a.

Nositelju projekta može se dodijeliti javna potpora za mjeru 6.3.1. samo jednom u razdoblju 2014.-2020, bilo po osnovi LAG Natječaja ili nacionalnog natječaja za 6.3.1.

 • Prihvatljive aktivnosti i troškovi – Što se može financirati iz potpore?
 1. kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 2. kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda  s ovog popisa, osim proizvoda ribarstva. 
 3. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (prihvatljiva je kupnja zemljišta samo u slučaju podizanja trajnog nasada na istome, koji će biti naknadno upisan na OPG). 
 4. kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (nove ili rabljene)
 5. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda (osim kušaonica) uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz gornjeg popisa, osim proizvoda ribarstva
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva (dokumentacija, uključujući konzultantske usluge za pripremu projekta)
 • Iznos potpore

Potpora iz mjere 6.3.1. je fiksna i iznosi 15.000 eura bespovratno, u protuvrijednosti u kunama (tečaj je zadan u svakom pojedinom natječaju) u intenzitetu od 100% prihvatljivih troškova projekta.

Zatražite savjet i pripremite svoj projekt uz stručnu pomoć kvalitetno i na vrijeme.   

 • Isplata potpore
 1. Isplata prve rate u iznosu od 50% potpore nakon donošenja Odluke o dodjeli sredstava od strane APPRRR
 2. Isplata druge/zadnje rate (konačna isplata)  nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

Ukupan iznos potpore po jednom projektu putem Natječaja za mjeru 6.3.1. za male poljoprivrednike je 15.000 eura bespovratno.