Bespovratne potpore za reprocentre u svinjogojstvu

Natječaj je zatvoren.

Agencija za plaćanja objavila je dva nova natječaja za mjeru 4 Podmjeru 4.1. Programa ruralnog razvoja. Objavljeni su natječaji za tip operacije 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš i 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva. Više o natječaju za mjeru 4.1.1. u nastavku:

 Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Iznos i intenzitet potpore

Iznos bespovratne potpore po jednom projektu:

 • Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
 • Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
  • do 1.000.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
  • do 3.000.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR)
  • do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Intenzitet bespovratne potpore

Intenzitet bespovratne potpore u natječaju za mjeru 4.1.1. je 50% prihvatljivih troškova projekta.

Intenzitet potpore može se povećati do 70% u slučajevima:

 • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
 • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
 • ulaganje se provodi kao zajednički projekt

Mladi poljoprivrednici:

a) ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe – korisnika i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
b) ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi – korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na Natječaju za mjeru 4.1.1. Ulaganja u reprocentre u sektoru svinjogojstva iznosi 250.000.000,00 kuna, od čega:

 • 125.000.000,00 HRK za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije)
 • 125.000.000,00 HRK za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO)

Prihvatljivi korisnici

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj

Uvjeti za prijavu:

 • U trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje dvije godine.
 • Pravne osobe moraju imati iskazanu najmanje jednu zaposlenu osobu prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija koje moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.
 • Fizičke osobe: Nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
  • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje dvije godine prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)

Rokovi

Prvi dio zahtjeva za potporu za ove natječaje može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 14. prosinca 2020. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati