Potpore poljoprivrednicima za proizvodnju proizvoda s dodanom vrijednosti

LAG Baranja objavila je natječaj za tip operacije 1.2.1. Lokalne razvojne strategije LAG – a  „Potpora poljoprivrednicima za ulaganje u proizvodnju proizvoda s dodanom vrijednosti“,  sukladan podmjeri 4.2. tipu operacije 4.2.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014. – 2020. godine. Izmjene: Novi rok za prijavu na natječaj je od 1. 02 2021. do 8. 03. 2021. godine

Prihvatljivi prijavitelji

Na natječaj za bespovratne potpore mogu se prijaviti oljoprivredna gospodarstva s područja obuhvata LAG Baranja, i to 

  • Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac
  • Gradovi: Grad Beli Manastir i dio Grada Osijeka, odnosno naselje Tvrđavica i Podravlje

koji ispunjavaju uvjete Natječaja.

Pogledajte i druge LAG natječaje.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

  • Ulaganje u građenje/rekonstrukciju i/ili opremanje
  • Kupnja gospodarskih vozila, poljoprivrednih strojeva i opreme
  • Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta
  • Prilagodba novouvedenim standardima

Prihvatljivi opći troškovi

  • Troškovi usluga konzultanata, arhitekata i inženjera,
  • troškovi izrade studija izvedivosti, elaborata/studija utjecaja zahvata na okoliš/ekološku mrežu i sl

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projektnog prijedloga.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava na ovom LAG natječaju iznosi  371.975,00 kn.

Najniža vrijednost bespovratne potpore po projektu iznosi 15.000 eura a najviša vrijednost bespovratne potpore potpore po projektu  25.000 eura.

Intenzitet potpore iznosi 50% prihvatljivih troškova.

Prijave se podnose do 8. 03. 2021. godine. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.