Indikativni godišnji plan natječaja za Operativni program Konkurentnost i kohezija

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u svojstvu Upravljačkog tijela za Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. objavljuje indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga za 2021. godinu u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.

Indikativni godišnji plan objave poziva na dostavu projektnih prijedloga (PDP-ova) sadrži popis poziva na dostavu projektnih prijedloga i rokova poznatih u trenutku izrade plana te je podložan izmjenama i dopunama sukladno dinamici poslovnih procesa uključenih institucija. Pokretanje poziva na dostavu projektnih prijedloga uvjetovano je prethodnim odobrenjem od strane Odbora za praćenje

Plan objave za 2021.godinu

  1. Drugi poziv na dostavu projektnih prijedloga za nabavu autobusa za pružanje usluge javnog gradskog prijevoza
  • Prihvatljivi korisnici (prijavitelji i, ako je primjenjivo, partneri) su javna gradska prijevoznička poduzeća
  • Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 380.000.000.00 kuna.
  • Iznos bespovratne potpore po jednom korisniku je 304.000.000.00 kuna, za 85% prihvatljivih troškova projekta.
  • Indikativni datum objave poziva je 29.siječnja 2021.godine

2. Poziv za sufinanciranje rekonstrukcije i modernizacije ulice Svetog Leopolda Mandića, podvožnjak Osijek

  • Prihvatljivi korisnik je Grad Osijek.
  • Ukupno raspoloživa sredstva za ovaj natječaj iznose 76.500.000,00 kuna.
  • Iznos bespovratne potpore po jednom korisniku je 304.000.000.00 kuna, za 85% prihvatljivih troškova projekta.
  • Indikativni datum objave poziva je 29.siječnja 2021.godine