20 milijuna kuna za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Natječaj je zatvoren.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je 30. listopada 2020. godine deseti Natječaj za podmjeru 5.2. „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim/prirodnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima, tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Ukupna vrijednost objavljenog natječaja je 20.000.000,00 kuna.

Svrha Natječaja je dodjela potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje i to za:

Intenzitet potpore iznosi do 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili registrirane u Jedinstvenom registru domaćih životinja do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

  • štete uzrokovane elementarnom/prirodnom nepogodom u periodu od 1.1.2019. godine
  • štete uzrokovane katastrofalnim događajem

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu počinje od 6. studenoga 2020. godine od 12:00 sati do 29. siječnja 2021. godine do 12:00 sati.