Bespovratna sredstva za poljoprivrednike s područja LAG 5

Status natječaja: Zatvoren

LAG 5 je u studenom 2020.godine objavio nova dva natječaja za bespovratne potpore poljoprivrednim gospodarstvima na svom području i to Natječaj za nepoljoprivredne djelatnosti (podmjera 6.4. Programa ruralnog razvoja) i natječaj za restrukturiranje i modernizaciju poslovanja (podmjera 4.1. tip operacije 4.1.1. PRR).

Putem Natječaja za tip operacije 4.1.1.  mogu se ostvariti bespovratna sredstva u iznosu od 5.000,00 €, do maksimalno 30.000 € u kunskoj protuvrijednosti, a potpora se može iskoristiti za razna ulaganja u restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava. 

Intenzitet potpore je 50% prihvatljivih troškova, a za mlade poljoprivrednike do 70%. 

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstva u okviru ovog Natječaja iznose 219.656,43 kuna.

Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva s područja LAG-a i to  općine Blato, Lumbarda, Smokvica, Vela Luka, Lastovo, Mljet, Orebić, Ston, Janjina i Trpanj, te grad Korčula. Projekti se također moraju provoditi na navedenom području.

Pogledajte i druge LAG natječaje.

Ukoliko su Vam potrebne konzultantske usluge za LAG natječaj kontaktirajte nas  i pripremite svoj projekt na vrijeme. Trošak konzultantskih usluga u cijelosti je moguće refundirati iz potpore.

Prijavitelji moraju ispuniti uvjet ekonomske veličine; za projekte u sektoru  voća,povrća i cvijeća najmanja prihvatljiva ekonomska veličina je 6.000 eura, a za projekte u ostalim sektorima  8.000 eura.

Prijavitelji također moraju ispuniti i druge uvjete, ovisno o vrsti prijavitelja; pravne osobe (d.o.o., j.d.o.o., zadruge)  koje se prijavljuju na natječaj moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada tijekom cijele prošle godine. Kod fizičkih osoba (OPG, obrt) nositelj poljoprivrednog gospodarstva mora biti upisan u Registar poreznih obveznika (RPO) po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije datuma podnošenja prijave projekta (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće).

Natječaj za bespovratne potpore je otvoren od  7.prosinca 2020. do 11. siječnja 2021.godine   Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.