Objavljen natječaja za proizvođače povrća u plastenicima Mjera 4.1.1.

Natječaj je objavljen, prijave od 15. 02. 2021. do 30. 04. 2021. godine

Agencija za plaćanja objavila je 31. prosinca 2020. godine natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku. Natječaj je otvoren do 30.travnja 2021.godine.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici – prijavitelji su:

 • Fizičke i pravne osobe
  • upisane u Upisnik poljoprivrednika
   • Mladi poljoprivrednici: Najmanje od dana objave nacrta natječaja na javnom savjetovanju
   • Ostali: najmanje godinu dana računajući od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju)
  • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 eura do 250.000 eura Provjerite ekonomsku veličinu:
  • Pravne osobe: Moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu
   • Mladi poljoprivrednici: u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
   • Ostali: U zadnjem odobrenom računovodstvenom razdoblju (1 puna godišnja satnica u prošloj godini, ostvareno putem 1 zaposlenika na puno radno vrijeme ili zbrojem više zaposlenika s nepunim radnim vremenom)
  • Fizičke osobe: nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede
    • najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
    • (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj
  • proizvođačke organizacije moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Zaštićeni prostori . plastenici s pripadajućom opremom

 • Građenje i/ili opremanje visokih tunela za proizvodnju na tlu
 • Građenje i/ili opremanje zaštićenog prostora – plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica

Kupnja zemljišta radi realizacije projekta

 • do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

Opći troškovi

 • troškovi pripreme poslovnog plana
 • troškovi pripreme dokumentacije
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

 • Najniži iznos potpore po projektu je 5.000,00 eura
 • Najviši iznos potpore po projektu je 150.000,00 eura
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 eura.
 • Intenzitet potpore:
  • Do 70% u sljedećim slučajevima:
   • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
   • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima prema Pravilniku ili
   • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
  • Do 50 % ostali

Rokovi

Zahtjev za potporu može se podnositi od 15. veljače 2021. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.