Objavljen natječaja za proizvođače povrća u plastenicima Mjera 4.1.1.

Natječaj je zatvoren.

Agencija za plaćanja objavila je 31. prosinca 2020. godine natječaj za provedbu podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« – provedba tipa operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava« – ulaganja u proizvodnju povrća u zaštićenom prostoru – plasteniku. Natječaj je otvoren do 30.travnja 2021.godine.

Prihvatljivi korisnici

Prihvatljivi korisnici – prijavitelji su:

 • Fizičke i pravne osobe
  • upisane u Upisnik poljoprivrednika
   • Mladi poljoprivrednici: Najmanje od dana objave nacrta natječaja na javnom savjetovanju
   • Ostali: najmanje godinu dana računajući od objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju)
  • ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva od 6.000 eura do 250.000 eura Provjerite ekonomsku veličinu:
  • Pravne osobe: Moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu
   • Mladi poljoprivrednici: u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu
   • Ostali: U zadnjem odobrenom računovodstvenom razdoblju (1 puna godišnja satnica u prošloj godini, ostvareno putem 1 zaposlenika na puno radno vrijeme ili zbrojem više zaposlenika s nepunim radnim vremenom)
  • Fizičke osobe: nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju:
   • biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede
    • najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
    • (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće)
  • plaćati doprinose za zdravstveno osiguranje
  • plaćati doprinose za mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)
 • Proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za sektor relevantan za ovaj Natječaj
  • proizvođačke organizacije moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Zaštićeni prostori . plastenici s pripadajućom opremom

 • Građenje i/ili opremanje visokih tunela za proizvodnju na tlu
 • Građenje i/ili opremanje zaštićenog prostora – plastenika za uzgoj na tlu, hidroponski uzgoj i za uzgoj presadnica

Kupnja zemljišta radi realizacije projekta

 • do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova)

Opći troškovi

 • troškovi pripreme poslovnog plana
 • troškovi pripreme dokumentacije
 • troškovi projektno – tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

 • Najniži iznos potpore po projektu je 5.000,00 eura
 • Najviši iznos potpore po projektu je 150.000,00 eura
 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 150.000.000,00 eura.
 • Intenzitet potpore:
  • Do 70% u sljedećim slučajevima:
   • ulaganje provodi mladi poljoprivrednik ili
   • ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima prema Pravilniku ili
   • ulaganje se provodi kao zajednički projekt.
  • Do 50 % ostali

Rokovi

Zahtjev za potporu može se podnositi od 15. veljače 2021. godine od 12:00 sati do 30. travnja 2021. godine do 12:00 sati.  Kontaktirajte nas za više informacija i pripremite uz našu pomoć svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.