Kako mladi mogu iskoristiti EU fondove?

Bespovratna sredstva iz EU fondova dostupna su za niz područja interesa mladih. Kroz različite strukturne fondove EU dostupne su bespovratne potpore za mlade poljoprivrednike i poduzetnike, ali i za obrazovanje, sport, socijalno uključivanje i druga područja. Za mlade su dostupni i povoljni krediti s niskim kamatnim stopama za početak i razvoj poslovanja.

EU fondovi za mlade poljoprivrednike

EU fondovi za mlade poljoprivrednike dostupni su putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Prvenstveno je to Podmjera 6.1. iz Mjere 6 Programa ruralnog razvoja RH 2014-2020 u kojoj mladi poljoprivrednici mogu ostvariti bespovratna sredstva iz EU fondova u iznosu od 20.000 ili  50.000 eura za 100% ulaganja.

Mladi poljoprivrednik u smislu mjere 6.1. je osoba od 18 do 41 godinu, koja nije dulje od 24 mjeseca (ranije bilo određeno 18 mjeseci) nositelj OPG-a te koja ima određena stručna znanja iz poljoprivrede.

Posebna pogodnost za mlade poljoprivrednike u mjeri 6.1. je to što mlada osoba do 41 godinu  u vrijeme kada prijavljuje projekt ne mora biti nositelj niti član OPG-a već to može postati nakon dobivanja potpore, što smanjuje rizik i troškove doprinosa u vremenu ocjenjivanja projekta za mlade.

EU fondovi za mlade poljoprivrednike dostupni su i onima koji još nemaju obrazovanje iz područja poljoprivrede. Tako mladi poljoprivrednik može prijaviti svoj projekt bez stručnih znanja iz poljoprivrede, s tim da se obvezuje da će ista steći do isplate zadnje rate bespovratne potpore. Kao stručna znanja prizanju se, uz redovno obrazovanje (srednje ili visokoškolsko obrazovanje iz područja poljoprivrede)  i tečajevi, pa tako i besplatni tečajevi koji se organiziraju iz Mjere 1 Programa ruralnog razvoja.

A young farmer iU okviru mjere 6.1. za mlade poljoprivrednike dostupne su  bespovratne potpore iz EU fondova za kupnju mehanizacije i opreme,  zemljišta, sadnju novih trajnih nasada, izgradnju i uređenje objekata i još više raznih ulaganja za početak i razvoj poslovanja.

Osim ove mjere namijenjene isključivo za mlade poljoprivrednike, mladi se mogu prijaviti i na natječaje iz drugih mjera Programa ruralnog razvoja.

Više: Podmjera 6.1.1.

EU fondovi za mlade poduzetnike

Osim za područje poljoprivrede, EU fondovi za mlade su dostupni i u području poduzetništva. Primjer je Javni poziv Inovacije novoosnovanih MSP u okviru kojega je Europski fond za regionalni razvoj putem OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., područje poduzetništvo za mlade, sufinancirao projekte novoosnovanih poduzeća. Bespovratna sredstva iz EU fondova iznosila su od 1.500.000,00 do  1.500.000,00 i to u intenzitetu potpore 90%. Poziv je bio namijenjen za projekte mladih poduzetnika i drugih  pravnih ili fizičkih osobama koje su osnovane najviše 36 mjeseci prije dana predaje projekta.

Više:

Povoljni krediti za mlade

HBOR ima program povoljnih kredita s niskom kamatom namijenjenih za mlade poduzetnike i mlade poljoprivrednike. Mogu ih zatražiti trgovačka društva, obrti i OPG-ovi,  fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove kojima je osoba do 30 godina vlasnik ili vodi upravu.  Iznos kredita za mlade poduzetnike su od 80.000,00 kuna, do  700.000,00 kuna, s kamatnom stopom od 2%,  a odobrava se i rok počeka od 2 do 5 godina, što je vrlo važno za mlade  poljoprivrednike i poduzetnike na početku  poslovanja.

HBOR također ima kreditni program za startupe – poduzetnike početnike koji po prvi put osnivaju obrt, trgovačko društvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, za mlade korisnike, koji su u ovom programu definirani kao osobe do 55 godina.

Osim programa kredita namijenjenog isključivo za mlade poljoprivrednike i mlade poduzetnike,  mladi mogu aplicirati i za vrlo povoljne kredite za rast i razvoj u kojima EU fondovi financiraju dio kredita te je za taj dio kamata 0%, kao i povoljne ESIF zajmove, s kamatama već od 0,5%.

Obrazovanje i sport za mlade

Erasmus+ najveći je program EU usmjeren na obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za programsko razdoblje od 2014. – 2020. godine. Program Erasmus + pokriva više područja interesantnih mladima. Prije svega su to projekti relevantni za područje visokog obrazovanja, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, školsko obrazovanje i obrazovanje odraslih čije su ciljne skupine studenti, učenici, profesori, pripravnici i mentori-profesionalci u poduzećima.

Područje Erasmus + su i ostali projekti relevantni za područje mladi, s ciljnom skupinom mladi ljudi od 13 do 30 godina, mladi zaposlenici, članovi organizacija aktivnih na polju projekata za mlade te projekti koji se odnose na sport, uključujući sportaše i trenere, profesionalce i volontere.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za mlade i druge ciljne skupine pojedince te međunarodne suradnje za organizacije.

Zapošljavanje i socijalna uključenost mladih

EU fondovi, prvenstveno Europski socijalni fond, financira i niz projekata čija su ciljna skupina mladi. Potiče se zapošljavanje mladih, volonterski rad i multikulturalni pogled.

Primjeri poticanja zapošljavanja mladih iz EU fondova –  Europskog socijalnog fonda u Hrvatskoj su javni pozivi za projekt „Naukovanje za obrtnička zanimanja“, Projekt „Stipendiranje učenika u obrtničkim zanimanjima“, Program „Cjeloživotno obrazovanje za obrtništvo“ i drugi. Putem ovih poziva EU fondovi sufinanciraju  projekte i programe  razvoja vještina radi povećanja konkurentnosti na trižištu rada za mlade.

Poziv „Podrška programima usmjerenim mladima“ primjer je poticanja veće socijalne uključenosti mladih putem EU fondova,  kroz omogućavanje kvalitetnog provođenja slobodnog vremena mladih, povećanje informiranost mladih o temama relevantnim za mlade, prevenciju nasilja među mladima te unapređenje vještina radi veće konkurentnosti na tržištu rada za mlade. EU fondovi tako potiču aktivno sudjelovanje mladih u društvu, a ciljna skupina su mladi u dobi od 15 do 29 godina.

Bespovratna sredstva iz EU fondova za mlade dostupna su za niz područja interesa mladih. Kroz različite strukturne fondove EU, putem operativnih programa u Hrvatskoj te  putem Programa EU, dostupna su bespovratna sredstva za mlade poljoprivrednike i poduzetnike, ali i za obrazovanje, sport, socijalno uključivanje i druga područja interesantna za mlade.