InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Intervencija 75.01. – Uspostava mladih poljoprivrednika (Mjera 6.1.1.)

Potpora mladim poljoprivrednicima

Potpora mladim poljoprivrednicima

Intervencija 75.01. / Mjera 6 Tip operacije 6.1.1.

Potpore mladim poljoprivrednicima

Strateški plan ZPP

Strateški plan ZPP 2023-2027 predviđa Intervencija 75.01. – Uspostava mladih poljoprivrednika: Cilj ove intervencije je poticanje razvoja obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora. Mladi ljudi trebaju biti motivirani za život i rad u ruralnom prostoru, stvarajući nova radna mjesta za sebe i svoje obitelji. Predviđena je ukupna omotnica od 76.470.588,75 Eura. Nacionalni natječaj nije najavljen za 2023.godinu.

Više o natječaju u nastavku, a sve druge mjere / intervencije novog Strateškog plana možete pogledati ovdje. Plan objave natječaja za 2023.godinu provjerite na poveznici

Predmet i cilj natječaja

Cilj ove intervencije je poticanje razvoja obnovljenog i inovativnog poljoprivrednog sektora.

Tko se može prijaviti?

 • Prihvatljivi korisnici su mladi poljoprivrednici koji su (ne dulje od 5 godina) nositelji ili će tek postati nositelji poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine od 10.000 Eura SO do 100.000 Eura SO, a ranije nisu bili nositelji niti jednog drugog gospodarstva, bilo koji period.
 • Definicija mladog poljoprivrednika: Mladi poljoprivrednik je fizička osoba koja u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu ima više od 18, ali ne više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti), posjeduje stručna znanja i vještine (može ih steći i naknadno, do isplate zadnje rate) te po prvi puta uspostavlja poljoprivredno gospodarstvo na kojem ima status nositelja /odgovorne osobe ili je status nositelja/odgovorne osobe po prvi put stekla unutar 5 (pet) godina do datuma podnošenja zahtjeva za potporu, a u slučaju trgovačkog društva je i odgovorna osoba isključivo ukoliko je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva
 • Mladi poljoprivrednik podnosi zahtjev za postojeće poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednika, čija je ekonomska veličina od 10.000 Eura SO do 100.000 Eura SO, umjesto dosadašnjeg raspona 8.000 – 50.000 eura SO.
 • Mladi poljoprivrednici koji su ostvarili potporu u sklopu tipa operacije 6.1.1 “Potpora mladim poljoprivrednicima” iz PRR-a nisu prihvatljivi korisnici u sklopu ove intervencije.
 • Mladi poljoprivrednik može ostvariti potporu iz ove intervencije samo jedan put u programskom razdoblju 2023. – 2027.

Iznos potpore

 • Potpora iznosi 75.000 Eura po korisniku, umjesto dosadašnjih 50.000 Eura.
 • Potpora se isplaćuje u dvije rate, od čega 1. rata iznosi 70 % prihvatljivog iznosa potpore.
 • Intenzitet potpore iznosi 100 % prihvatljivih troškova.

Za što se može iskoristiti potpora?

 • Prihvatljivi su projekti ulaganja u proizvodnju i/ili preradu poljoprivrednih proizvoda. Primjer: Kupnja traktora i ostale poljoprivredne mehanizacije, opreme, strojeva, kupnja zemljiša i podizanje novih nasada, izgradnja objekata za potrebe poljoprivredne proizvodnje ili prerade i dr.)

Obveze korisnika

 • Poslovni plan treba biti u potpunosti proveden u razdoblju kraćem od tri godine (36 mjeseci) od sklapanja ugovora o financiranju
 • Ako mladi poljoprivrednik u trenutku prijave ne posjeduje stručna znanja i vještine mora ih steći i naknadno, do isplate zadnje rate)
 • Mladi poljoprivrednik mora ostati nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva te vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva ako se radi o korisniku pravnoj osobi i biti zaposlen na puno radno vrijeme na poljoprivrednom gospodarstvu za koji je ostvario potporu tri godine nakon konačne isplate potpore.

Želite li se prijaviti na natječaj ili Vam treba više informacija obratite nam se s povjerenjem, temeljenim na više od 100 provedenih projekata iz Programa ruralnog razvoja

InterMedia Projekt, s Vama od 2014.


Kontaktirajte nas za više detalja i konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekta

%d blogeri kao ovaj: