EU fondovi – kako funkcionira financiranje projekata?

Kako se odlučuje o potporama za projekte, na temelju čega se donose natječaji i određuju iznosi potpore za projekte, tko upravlja svime i odakle se sve financira – ukratko pročitajte u nastavku.

Sredstva strukturnih i investicijskih fondova  Europske unije

Ulaskom u članstvo EU  Republici Hrvatskoj postala su dostupna sredstava EU fondovi.

 • 450 milijardi EURa za EU regionalni razvoj do 2020. godine
 • 10,676 milijardi EURa na raspolaganju Hrvatskoj do 2020. godine:
  •  8,397 milijardi eura  za ciljeve kohezijske politike
  •  2,026 milijarde eura za poljoprivredu i ruralni razvoj
  •  253 milijuna eura za razvoj ribarstva

EU fondovi su  financijski instrumenti politika EU. Među najznačajnijma je Kohezijska politika – glavna  investicijska politika EU. Kohezijska politika EU financira se iz tri glavna fonda:

 1. Europski fond za regionalni razvoj – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija.
 2. Europski socijalni fond– potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji.
 3. Kohezijski fond– cilja na države članice čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije te financira projekte iz područja prometa i okoliša.

Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond nazivaju se strukturni fondovi.

U financijskom  razdoblju  2014.-2020. Hrvatskoj su na raspolaganju i:

 1. Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj 
 2. Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 

kao financijski instrumenti Zajedničke poljoprivredne politike Europske unije (ZPP) Zajedničke ribarstvene politike (ZRP) 

Svih ovih pet fondova imaju zajednički naziv Europski strukturni i investicijski fondovi (ESI fondovi ili skraćeno EU fondovi).

Pet EU strukturnih i investicijskih fondova:

 • Europski fond za regionalni razvoj/European Regional Development Fund (ERDF)
 • Europski socijalni fond/European Social Fund(ESF)
 • Kohezijski fond/Cohesion Fund (CF)
 • Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj /European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD)
 • Europski fond za pomorstvo i ribarstvo /European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
Temeljni dokumenti

Temeljni pravni okvir za funkcioniranje europskih strukturnih fondova u Hrvatskoj, za razdoblje 2014. – 2020. godine je Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 ) Narodne novine 92/14).

Zemlje članice donose operativne programe koji moraju biti u skladu s EU politikama i koji su u pojedinoj zemlji krovni dokument za dodjelu sredstava iz EU fondova, za svako financijsko razdoblje.

U RH:

Na temelju operativnih programa donose se pravilnici i/ili raspisuju natječaji. Natječaji moraju biti u skladu s operativnim programom koji, pak slijedi smjernice EU politika.

Nadležna tijela za funkcioniranje EU fondova u RH

Središnje tijelo državne uprave nadležno za  EU fondove u RH  jest Koordinacijsko tijelo – Ministarstvo EU fondova i regionalnog razvoja.

Provedbena tijela su nadležna za  raspisivanje natječaja, odlučivanje o dodjeli sredstava za projekte, ugovaranje, plaćanja itd.

Za svaki pojedini Eruopski strukturni fond  i programe putem kojih fondovi financiraju projekte određena su odgovorna tijela: upravljačko tijelo te posrednička tijela (PT).

Više: Odgovorna tijela za provedbu EU fondova u Hrvatskoj

Programi EU

Osim EU fondova  projekti se u RH mogu financirati i iz EU Programa. Za razliku od EU fondova, kojima u RH upravljaju nacionalna tijela (središnje – koordinacijsko tijelo i provedbena tijela) i radi se isključivo o projektima u RH,  o projektima iz Programa uglavnom odlučuju provedbena tijela EU,  a na  natječaje se u pravilu mogu prijaviti projekti  iz svih zemalja članica EU.

Pogledajte pregled trenutno otvorenih natječaja.

Pogledajte video:

Pogledajte video s prijevodom na hrvatski:

https://yt.europarltv.europa.eu/embed.min.html?id=4598&lang=hr