Program ruralnog razvoja RH 2014-2020 Mjera 01 Prenošenje znanja i aktivnosti informiranja

Viša obrazovna struktura poljoprivrednog stanovništva će u konačnici pozitivno utjecati na društveno-gospodarski razvoj ruralnih područja i konkurentnost hrvatske poljoprivrede.
Od ove mjere korist će imati svi oni koji se već bave ili tek kreću u poljoprivrednu proizvodnju. Sredstvima programa financirat će se njihova edukacija i stalno usavršavanje.

Podmjera 1.1 Potpora za strukovno osposobljavanje i aktivnosti stjecanja vještina

Tip operacije:
  1. Strukovno osposobljavanje za višestruku sukladnost, paket mjera poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene, ekološki uzgoj
  2. Strukovno osposobljavanje za poljoprivrednike
  3. Strukovno osposobljavanje za mlade poljoprivrednike
  4. Radionice za subjekte koji su uključeni u kratke lance opskrbe i proizvođačke grupe i organizacije

Podmjera 1.2. Potpore za demonstracijske aktivnosti i informativne aktivnosti

Tip operacije:
  1. Demonstracijske aktivnosti

Korisnici (ovisno o operaciji)

• Savjetodavna služba
• Privatne i javne institucije registrirane za djelatnost obrazovanja
• Privatne i javne institucije, udruge

Prihvatljivi troškovi

• Priprema i provedba programa
• Izrada materijala za obuku, trošak prostora, opreme
• Troškovi za polaznike (troškovi puta, troškovi smještaja).

Potpora

Intenzitet potpore iznosi do 100% vrijednosti prihvatljivih troškova

Izvor: Ministarstvo poljoprivrede: Brošura Program ruralnog razvoja RH 2014-2020