Europski socijalni fond

Europski socijalni fond (ESF) jedan je od glavnih instrumenata  Europske unije usmjeren  na poticanje poduzetništva, pružanje pomoći posloprimcima u pronalaženju boljih radnih mjesta i uspostavi pravednijih mogućnosti za sve građane EU-a prilikom njihovog zapošljavanja.

EU fondovi su  financijski instrumenti politika EU. Među najznačajnijma je Kohezijska politika – glavna  investicijska politika EU. Kohezijska politika EU financira se iz tri glavna fonda:

  1. Europski fond za regionalni razvoj – za cilj ima jačanje ekonomske i socijalne kohezije u Europskoj uniji te smanjenje razvojnih razlika između njenih regija.
  2. Europski socijalni fond– potiče zapošljavanje i mogućnosti zaposlenja u Europskoj uniji.
  3. Kohezijski fond– cilja na države članice čiji je bruto nacionalni dohodak po stanovniku manji od 90% prosjeka Europske unije te financira projekte iz područja prometa i okoliša.

Europski fond za regionalni razvoj i Europski socijalni fond nazivaju se strukturni fondovi.

Djelovanje Europskog socijalnog fonda  temelji se na ulaganju u ljudske resurse – posloprimce, mlade ljude i one koji su u potrazi za poslom.

Prioriteti

Europska komisija i zemlje članice EU-a zajednički određuju prioritete Europskog socijalnog fonda (ESF) i načine trošenja njegovih financijskih sredstava.

Jedan  od prioriteta je jačanje prilagodljivosti radnika novim vještinama i pružanje pomoći poduzećima u uvođenju novih načina poslovanja.

Ostali su prioriteti usmjereni u bolji pristup zapošljavanju: pružanjem pomoći mladim ljudima pri prelasku iz obrazovnih ustanova na posao ili obučavanjem osoba koje traže zaposlenje kako bi se povećale njihove šanse za zapošljavanje. Strukovno osposobljavanje i mogućnost cjeloživotnog učenja radi stjecanja novih vještina doista su težište većine projekata ESF-a.

Među prioritetima je i pružanje pomoći pri zapošljavanju osoba iz skupina u nepovoljnom položaju. Taj se aspekt odvija u sklopu jačanja „socijalne uključenosti“, što je znak da zapošljavanje igra značajnu ulogu u boljoj integraciji ljudi u društvo i svakodnevni život.

Europski socijalni fond u Hrvatskoj

Predviđena sredstva ESF-a za Hrvatsku u razdoblju 2014.-2020. iznose 1,516 milijardi eura. Posebna alokacija Inicijative za zapošljavanje mladih za razdoblje 2014.-2015. godine iznosi 66,177 milijuna eura. Kada se alociranim sredstvima pribroji nacionalno sufinanciranje, ukupna financijska vrijednost Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali iznosi oko 1,850 milijardi.

Operativni programi

Operativni programi su plansko-programski dokumenti u kojima se detaljnije opisuju i razrađuju mjere i aktivnosti za učinkovitu provedbu i korištenje ESI fondova.  a korištenje Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih Republika Hrvatska je za razdoblje 2014.-2020. pripremila Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (z; ukupna indikativna alokacija 1,582 milijardi eura).

Za  provedbu Kohezijske politike u  razdoblju 2014.-2020. godine, Hrvatska je pripremila dva operativna programa za

  • Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ (za korištenje Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda; ukupna indikativna alokacija 6,881 milijardi eura)
  • Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali“ (za korištenje Europskog socijalnog fonda i Inicijative za zapošljavanje mladih; ukupna indikativna alokacija 1,582 milijardi eura).

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali obuhvaća sljedeće prioritetne osi:

  • Prioritetna os 1: Zapošljavanje i mobilnost radne snage
  • Prioritetna os 2: Socijalno uključivanje
  • Prioritetna os 3: Obrazovanje i cjeloživotno učenje
  • Prioritetna os 4: Dobro upravljanje