Vodič za otvaranje novog poduzeća

D.o.o. (društvo s ograničenom odgovornošću) jedan je od pravnih oblika poslovnog subjekta kojega možete odabrati za započinjanje novog posla, ili kao promjenu za svoj postojeći poslovni subjekt.

U nastavku pročitajte najvažnije što trebate znati o d.o.o. kako biste lakše donijeli odluku; definiciju d.o.o., porezne i druge obveze, korake i troškove osnivanja i dr. Ukoliko imate dvojbi provjerite i usporedbu nekih osnovnih obilježja između obrta i d.o.o.

Što je d.o.o.?

Prema zakonskoj definiciji d.o.o. je trgovačko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizičkih osoba unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital (čl. 385.  Zakona  o trgovačkim društvima  dalje: ZTD). D.o.o. je najčešći oblik trgovačkog društva u Republici Hrvatskoj.

Članovi društva ne odgovaraju za obveze društva.

Osnivanje d.o.o.

D.o.o. može osnovati jedna ili više osoba, na temelju ugovora kojega sklapaju osnivači (društveni ugovor). Svi osnivači moraju potpisati društveni ugovor koji se sklapa u obliku javnobilježničkog akta ili privatne isprave koju potvrdi javni bilježnik.

Društvo koje ima najviše tri člana i jednog člana uprave može se osnovati na pojednostavljeni način, uz korištenje zapisnika koje sastavlja javni bilježnik.

Ako društvo osniva jedan osnivač, društveni ugovor zamjenjuje izjava osnivača o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću dana kod javnog bilježnika

Temeljni kapital

D.o.o. može osnovati jedna ili više osoba, koje unose uloge u unaprijed dogovoreni temeljni kapital, pri čemu ulozi ne moraju biti jednaki. Nominalni iznos svakog pojedinog poslovnog udjela ne može biti manji od 200,00 kuna, a najniži iznos ukupnog temeljnog kapitala d.o.o. je 20.000,00 kuna. Od tog iznosa minimalno 10.000,00 kuna temeljnog kapitala mora biti uplaćeno u novcu,  a za ostatak iznosa Zakon dopušta ulog unošenjem u društvo stvari i prava u odgovarajućoj vrijednosti. Najčešće se ukupan iznos temeljnog kapitala unosi u novcu.

Koraci za osnivanje d.o.o.

 1. Odabir imena d.o.o.

Društvu prvo morate odabrati ime. Ograničenja pri odabiru imena tiču se jezika i dostupnosti imena.  Glede jezika, Zakon propisuje da ime mora biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili na službenom jeziku države članice Europske unije i latiničnom pismu, ili na nekom od mrtvih jezika (latinski i grčki) a mogu se koristiti i arapski brojevi. Ime d.o.o. mora biti jedinstveno, pa se prije odobrenja provjerava dostupnost imena. Stoga je dobro pored odabranog imena društva pripremiti alternativna imena. Servis HITRO.HR može za Vas provjeriti postoji li već društvo s istim ili sličnim imenom, a moguća je i rezervacija imena.  Za rezervaciju imena plaća se pristojba

“Tvrtka” je ime pod kojim trgovačko društvo posluje i pod kojim sudjeluje u pravnom prometu.   Tvrtka d.o.o. osim imena  mora u sadržavati naznaku predmeta poslovanja društva, (npr. Vijak d.o.o. za proizvodnju). Podaci sadržani u tvrtki moraju biti istiniti i ne smiju dovoditi u zabludu.

2. Sjedište d.o.o.

Sjedište d.o.o. mora biti u prostoru za kojega imate pravo korištenja, bilo da je prostor u vlasništvu ili u najmu, za što morate pripremiti dokaze (vlasnički list ako je prostor u Vašem vlasništvu ili ugovor o najmu i sl. s vlasnikom prostora)

3. Odabir djelatnosti

Za odabir djelatnosti d.o.o. trebat će Vam Nacionalna klasifikacija djelatnosti – NKD 2007. S popisa djelatnosti odabirete djelatnost kojom se planirate pretežito baviti, te druge djelatnosti, čiji broj nije ograničen.

4. Javni bilježnik
Prijava za upis u sudski registar  (obrazac Po) i neki prilozi ovjeravaju se   kod javnog bilježnika, pri čemu moraju biti nazočni svi osnivači, s osobnom iskaznicom ili putovnicom ako se radi o stranim državljanima.

Potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava za upis u sudski registar – obrazac Po
 • Osnivački akt ili izjavu o osnivanju društva
 • Izjava članova ovlaštenih za zastupanje društva o prihvaćanju postavljanja
 • Odluka o imenovanju članova uprave
 • Potpis direktora ili potpise članova uprave ili  nadzornog odbora
 • Odluka o određivanju adrese društva
 • Izjava o nepostojanju nepodmirenih dugovanja.

5. Uplata temeljnog kapitala i predaja dokumentacije

U nekoj od poslovnih banaka ili u poslovnici FINA-e uplaćujete iznos temeljnog kapitala i sudske pristojbe (400.00,00 kn)   Potvrde o uplati, zajedno sa svim dokumentima ovjerenim   kod Javnog bilježnika možete predati u ured  HITRO.HR koji isto dostavlja na nadležni Trgovački sud.

Ukoliko postoji mogućnost dostave elektroničkim putem a dokumentacija ispravna i potpuna, Trgovački sud u pravilu u roku od 24 sata vrši upis društva u Sudski registar te jednako tako elektroničkim putem dostavlja u HITRO.HR ured Rješenje o osnivanju i Potvrdu o OIB-u novoosnovane tvrtke.

Ukoliko se na Trgovački sud predaje dokumentacija u papirnom obliku, rok za upis društva u sudski registar je 15 dana te se Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u podiže u papirnatom obliku na Trgovačkom sudu.

6. Državni zavod za statistiku – Registar poslovnih subjekata

U roku od 15 dana od dobivanja potvrde o upisu u Registar trgovačkog suda dužni ste novi d.o.o. Državnom zavodu za statistiku podnijeti zahtjev za upis  u registar poslovnih subjekata. Za isto postoji propisani obrazac (RPS obrazac) kojega možete zatražiti u uredu HITRO.HR. Obrascu se prilaže Rješenje o osnivanju društva i Potvrda o OIB-u te potvrda o uplati pristojbe (55,00 kuna)

Uz Obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju subjekta, novi d.o.o. dobiva i matični broj. 

7. Izrada pečata i natpisne ploče

.Obvezni sadržaj je tvrtka d.o.o. Pečat i natpisna ploča, ovisno o ponudama različitih tiskara koštat će Vas u prosjeku od 60,00 do 200,00 kuna za svaki, s tim što, naravno možete odabrati i oblik i vrstu koja će Vas koštati više. Poduzeću za izradu pečata trebat ćete predočiti o Rješenje osnivanju društva, Potvrdu o OIB-u i matičnom broju.

8. Otvaranje računa u banci

Potrebno je izraditi pečat i otvoriti račun kako bi se mogao izvršiti prijenos osnivačkog pologa društva na račun društva. Otvaranje računa u banci komercijalne banke naplaćuju prema svojim općim uvjetima i odlukama o naknadi, a prosječna cijena je oko 50,00 kuna. Na nekim bankama ne plaća se naknada za otvaranje poslovnog računa.

Prilažete Rješenje osnivanju društva, Potvrdu o OIB-u i matičnom broju (Obavijest Državnog zavoda za statistiku) te je potrebno ponijeti osobnu iskaznicu i pečat d.o.o.

9. Knjigovodstveni servis

Ukoliko d.o.o. neće imati zaposlenika na radnom mjestu računovođe, s potrebnim kompetencijama, za vođenje poslovnih knjiga d.o.o. potrebno je u pravilu odabrati neki od ovlaštenih knjigovodstvenih / računovodstvenih servisa. S istim se sklapa ugovor, koji se naknadno prilaže u Poreznu upravu.

10. Porezna uprava

Prijavu u Poreznu upravu (ispostavu Porezne uprave, nadležnu prema sjedištu d.o.o. ) dužni ste obaviti u roku od 8 dana od upisanog dana početka obavljanja djelatnosti uz sljedeću dokumentaciju:

 • Rješenje o upisu u Sudski registar;
 • Obavijest Državnog zavoda za statistiku s matičnim brojem
 • Potpisni karton žiro-računa
 • Ugovor o vođenju poslovnih knjiga (ako ste isti sklopili s knjigovodstvenim servisom)
 • Ugovor o najmu poslovnog prostora
 • Izjava da od osnutka do predaje nije obavljana djelatnost niti izdavani računi.

11. HZMO

Društvo, vlasnika društva i zaposlenike društva, ukoliko će ih d.o.o. imati, potrebno je u roku od 15 dana prijaviti u sustav mirovinskog osiguranja (HZMO, putem servisa e-mirovinsko) uz sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava o početku poslovanja obveznika plaćanja doprinosa (Tiskanica M- 11P)
 • Prijava o početku (Tiskanica M-1P)
 • Rješenje o upisu trgovačkog društva u sudski registar

Također trebate imati  osobnu iskaznicu i pečat d.o.o.

12. HZZO

Osim prijave društva u mirovinsko osiguranje isto je potrebno prijaviti i u sustav zdravstvenog osiguranja HZZO (e-zdravstveno) uz sljedeću dokumentaciju:

 • Prijava o obvezniku uplate doprinosa (Tiskanica 1)
 • Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu (Tiskanica 2 )
 • Po potrebi Prijava na osnovno zdravstveno osiguranje člana obitelji (Tiskanica 2).

Također trebate imati  osobnu iskaznicu i pečat d.o.o.

Uz navedenu dokumentaciju postoji mogućnost potrebe dostave dodatne dokumentacije na zahtjev službenika Porezne uprave.

Porezne obveze d.o.o.

 • Porez na dobit

D.o.o. je obveznik poreza na dobit. Porez na dobit u Republici Hrvatskoj, prema novoj poreznoj reformi, od 1. siječnja 2017. godine iznosi 12% ako su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 3.000.000,00 kuna, ili 18% za prihode veće od 3.000.000,00 kuna. Podaci za obračun poreza se utvrđuju prema godišnjim financijskim izvješćima.

 • Porez na dodanu vrijednost (pdv)

Neovisno o porezu na dobit, d.o.o. može ili ne mora biti obveznik poreza na dodanu vrijednost (pdv). Osnivanje d.o.o. ne obvezuje na ulazak u sustav PDV-a. Zakon propisuje obvezu ulaska u sustav pdv-a  ako vrijednost isporuka (za proteklu godinu) prelazi iznos od 230.000 kuna, a najavljeno je da će od 1. siječnja 2018. godine taj prag iznositi 300.000,00 kuna.

No u sustav možete stupiti i dobrovoljno, bez zakonske obveze. Ovu odluku donesite uz konzultacije s odabranim računovođom ili poreznim savjetnikom koji će Vam savjetovati da li je to svrsishodno za Vaše poslovanje.

Druge obveze…

 • Članarina u HGK

Sve pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske su prema zakonu članice Hrvatske gospodarske komore. Članicom se postaje  upisom u sudski registar. Članstvo za sobom povlači i obvezu plaćanja članarine. Za 2017. godinu članarina je utvrđena Odlukom HGK i iznosi:

 • Prva grupa – Visina mjesečne članarine 42,00 kn
  • ukupna aktiva 7.500.000,00 kn,
  • ukupni prihodi 15.000.000,00 kn i
  • broj zaposlenih 50
 • Druga grupa – Visina mjesečne članarine 1.083,00 kn
  • ukupna aktiva 30.000.000,00 kn,
  • ukupni prihodi 59.000.000,00 kn i
  • broj zaposlenih 250.
 • Treća grupa – svi  koji prelaze dva od tri kriterija za drugu grupu – Visina mjesečne članarine 3.973,00 kn.
 • Zaposlenici

Mora li d.o.o. imati zaposlene?

U Republici Hrvatskoj nema izričite obveze za trgovačka društva da moraju imati zaposlenike. Ali, član uprave društva koji nije zaposlen u drugom subjektu te dakle, nije  osiguran po drugoj osnovi, obvezan je  prijaviti se kao obveznik  uplate doprinosa i sklopiti ugovor o radu. 

Nove stope poreza i doprinosa iz/na plaću potražite u članku Otvaranje obrta 

Korisni linkovi:

Zakon o trgovačkim društvima

Porezna uprava – Trgovačka društva

Središnji državni portal

Nacionalna kvalifikacija djelatnosti 2007 – NKD 2007

Hrvatska narodna banka – Popis banaka koje posluju u RH