Otvoren rok za prijave na Mjeru I.9 Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti

Status: Zatvoren

Otvoren od 17.01.2018. do 15. 02.2018. godine

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je Pravilnik o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere I.9. „Privremeni prestanak ribolovnih aktivnosti“ okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama za siječanj/veljaču 2018. godine („Narodne novine“, broj 3/2018)  za razdoblje privremene obustave u trajanju od 30 dana koja se provodi od 17. siječnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2018. godine u 24:00 sati na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.
Zahtjevi za potporu se podnose na temelju  Pravilnika te se natječaj ne objavljuje.
Predmet potpore je naknada ovlaštenicima povlastica i članovima posade ribarskog plovila za kojeg je ta povlastica izdana, a obuhvaća jednokratna bespovratna novčana sredstava za privremenu obustavu sukladno Odluci o donošenju Plana upravljanja ribolovom male plave ribe okružujućom mrežom plivaricom »srdelarom« (klasa: 324-01/17-01/900, urbroj: 525-13/0340-17-1 od 21. prosinca 2017. godine) i Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, broj 127/2017).
Privremena obustava u smislu ovoga Pravilnika je privremena obustava u trajanju od 30 dana koja se provodi u razdoblju od 17. siječnja 2018. godine u 00:00 sati do 15. veljače 2018. godine u 24:00 sata na području cijelog ribolovnog mora Republike Hrvatske.

Sredstva javne potpore za provedbu mjere na temelju ovoga Pravilnika osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija i Republika Hrvatska sudjeluju sa po 50 posto udjela.

Sredstva javne potpore  iznose ukupno 3.000.000,00 eura u protuvrijednosti u kunama.

Obrazac i popis obavezne dokumentacije se mogu preuzeti ovdje (link is external)ili se mogu zatražiti u područnoj jedinici Uprave ribarstva.