Program Erasmus + pokriva više područja interesantnih mladima. Prije svega su to projekti relevantni za područje visokog obrazovanja, strukovno obrazovanje i osposobljavanje, školsko obrazovanje i obrazovanje odraslih čije su ciljne skupine studenti, učenici, profesori, pripravnici i mentori-profesionalci u poduzećima.

Područje Erasmus + su i ostali projekti relevantni za područje mladi, s ciljnom skupinom mladi ljudi od 13 do 30 godina, mladi zaposlenici, članovi organizacija aktivnih na polju projekata za mlade te projekti koji se odnose na sport, uključujući sportaše i trenere, profesionalce i volontere.

Erasmus+ najveći je program EU usmjeren na obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport za programsko razdoblje od 2014. – 2020. godine. Obuhvaća  europske i međunarodne programe i inicijative EU za opće obrazovanje, visoko obrazovanje i obrazovanje odraslih kao i područje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, područje mladi i sport.

Erasmus+ nudi mogućnosti međunarodne mobilnosti za mlade i druge ciljne skupine pojedince te međunarodne suradnje za organizacije.

Proračun je ovoga sedmogodišnjeg programa 14,7 milijardi eura.

Aktivnosti programa Erasmus+ provedbeno mogu biti centralizirane (u nadležnosti Izvršne agencije za obrazovanje, audiovizualne medije i kulturu Europske komisije – EACEA) i decentralizirane (u nadležnosti nacionalnih agencija uspostavljenih u svim programskim državama – državama koje u potpunosti sudjeluju u svim aktivnostima programa Erasmus+). U Hrvatkskoj je nacionalna agencija za Erasmus+ Agencija za mobilnost i programe Europske unije.

Erasmus+ zamijenio je sedam postojećih programa iz razdoblja 2007. – 2013. – Program za cjeloživotno učenje s potprogramima Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig, program Mladi na djelu te pet programa međunarodne suradnje Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink i Program suradnje s industrijaliziranim državama i teritorijima.

U odnosu na  dosadašnje programe Erasmus+ po prvi put uvodi područje sporta.