Natječaj Inovacije novoosnovanih MSP

Status Natječaja: Zatvoren

Od 10. lipnja 2016. do 31.12.2016. godine mali i srednji poduzetnici osnovani prije najviše 36 mjeseci mogu  konkurirati za 90% bespovratne potpore za svoja ulaganja. Iznos od minimalno 150.000,00 do maksimalno 1.500.000,00 kuna po projektu može se iskoristiti za proizvode/usluge koji su novi ili na tržištu, ili za samo poduzeće. Na raspolaganju su ukupna bespovratna sredstva u iznosu od 22.800.000,00 kuna.

Možda će vas zanimati: Natječaj: Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koje proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja

Prihvatljive aktivnosti su:

1. Prilagodba razvijanog proizvoda/usluge zahtjevima tržišta:

 • prilagodba i dovršetak inovacije (proizvod/usluga) zahtjevima tržišta, uključujući testiranje i ugradnju testnih rezultata u završni proizvod/uslugu te optimizaciju
 • prijenos tržišno primjenjivih tehnoloških rješenja, znanja i iskustava (transfer znanja i tehnologije) uključujući povezane savjetodavne usluge i osposobljavanje djelatnika, c. Revizija Studije izvedivosti
 • demonstracija i evaluacija inovacije u operativnom okruženju,
 • dizajn proizvoda
 • zaštita i upravljanje predmetnim intelektualnim vlasništvom, uključujući prijave za priznanje prava i provođenje postupka za priznanje prava intelektualnog vlasništva i izradu strateškog plana zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom.

2. Komercijalizacija rezultata istraživanja i razvoja (priprema lansiranja proizvoda/usluge):

 • istraživanje i testiranje tržišta za inovaciju
 • verifikacija analize tržišta i/ili tržišne potrebe
 • testiranje proizvoda s potencijalnim kupcima
 • verifikacija poslovnog modela/plana
 • priprema proizvodnje i ulaganje u probnu proizvodnju, nulta serija
 • marketinški plan i revizija poslovnog i marketinškog plana
 • perativne marketinške aktivnosti izravno vezane uz komercijalizaciju rezultata istraživanja i lansiranje proizvoda/usluge na tržište
 • pripreme za sljedeći ciklus investiranja i privlačenje dodatnih sredstava financiranja.

3. Dodatne aktivnosti vezane uz aktivnost 1. i/ili 2., prihvatljive za cijelo vrijeme trajanja projekta:

 • angažman vanjskog visokokvalificiranog i ostalog stručnog osoblja
 • ulaganja u instrumente i opremu
 • ulaganja u poslovanje nastalo izravno i isključivo uslijed projekta (kao npr. plaće osoblja prijavitelja koje je izravno uključeno u rad na projektnim aktivnostima, operativni troškovi i sl.).

4.  Aktivnosti vezane uz ugovorne obveze (dodatne aktivnosti iz ove stavke mogu iznositi maksimalno 5% vrijednosti sredstava potpore, isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom i aktivnostima navedenim pod točkama 1. i  2):

 • revizija projekta  (ukoliko je primjenjivo)
 • promidžba i vidljivost

Zatražite više informacija o natječaju

Provjerite i ostale novosti vezane za malo i srednje poduzetništvo.

Provjerite sve otvorene natječaje:

Grants