Mjera 6.2. Potpore za pokretanje ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti

 Natječaj je zatvoren. Novi natječaj nije najavljen. Možda će Vas zanimati: Uskoro novi natječaj za turistički sektor 

Agencija za plaćanja objavila je 4. svibnja 2020.godine natječaj za mjeru 6.2. (Mjera 6. Podmjera 6.2 tip operacije 6.2.1.) Programa ruralnog razvoja. Putem natječaja financirat će se bespovratnim potporama u iznosu od 50.000 €,  projekti pokretanja ruralnog turizma i drugih nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama. Intenzitet bespovratne potpore je 100% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi prijavitelji su poljoprivredna gospodarstva i to: OPG-ovi, SOPG-ovi, obrti i poduzeća, u rangu MSP, upisana u Upisnik poljoprivrednika barem 12 mjeseci, na dan predaje projekta, s ekonomskom veličinom od minimalno 1.000 eura, koji još nemaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost za koju traže potporu.

Projekti prihvatljivi za financiranje putem mjere 6.2.

Bespovratna sredstva za ruralni turizam

Pogledajte i najčešća pitanja i odgovore vezano za Mjeru 6.2.1.

Prihvatljivi su projekti POKRETANJA sljedećih nepoljoprivrednih djelatnosti:

  • prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda marketing se mora odnositi na predmet prerade, a rezultat prerade mora biti NEPOLJOPRIVREDNI proizvod (primjer)
  • usluge u ruralnim područjima
    • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
    • usluge u društvenim djelatnostima
    • intelektualne usluge
  • tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje
  • turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Kontaktirajte nas za više detalja i pomoć konzultanta u izradi projekta. 

Prihvatljivi troškovi: U okviru mjere 6.2.  financira se izgradnja, rekonstrukcija i opremanje objekata koji će postati nove ruralne kuće za odmor, izletišta, kušaonice i drugi objekti ruralnog turizma, izgradnja bazena, nabava vozila, plovila i druge opreme za ruralni turizam. Kupnja nekretnine može se financirati do iznosa od 10% iznosa potpore.

Osim projekata ruralnog turizma, Podmjera 6.2. financira i pokretanje raznih djelatnosti usluga, prerade te  proizvodnje tradicijskih proizvoda, sve u ruralnim sredinama.

Prihvatljivi su i troškovi izrade dokumentacije, uključujući i konzultantske usluge. Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Prihvatljiva lokacija projekta 

Putem mjere 6.2. financiraju se projekti koji se provode u ruralnim sredinama – naseljima s manje od 5.000 stanovnika, u općini/gradu sjedišta prijavitelja ili u susjednoj općini/gradu. 

Za projekte u sektoru turizma / ugostiteljstva vrijedi dodatni uvjet lokacije: Za ulaganja u smještajne objekte u mjeri 6.2. nisu prihvatljiva naselja koja imaju izlaz na more, osim ona na otocima i poluotoku Pelješcu.

Iznos, intenzitet i isplata bespovratne potpore

Kako je već navedeno, bespovratna potpora u mjeri 6.2. iznosi 50.000 eura, za 100% prihvatljivih troškova projekta.

Polovina potpore (25.000 €) isplaćuje se korisnicima po izdavanju pozitivne odluke o dodjeli potpore i započetim aktivnostima, u vidu predujma, a ostatak se isplaćuje nakon provedenog projekta, za što se u mjeri 6.2. odobrava rok od 2 godine.

Tko se može prijaviti na natječaj iz mjere 6.2.?

Prihvatljivi prijavitelji su OPG-ovi, SOPG-ovi, obrti i poduzeća, koji su  poljoprivredna gospodarstva u rangu MSP, upisana u Upisnik poljoprivrednika barem 12 mjeseci, na dan predaje projekta, s ekonomskom veličinom od minimalno 1.000 eura, koji još nemaju registriranu nepoljoprivrednu djelatnost za koju traže potporu. Za sva gospodarstva koja već imaju registriranu djelatnost, razvoj iste moguć je putem mjere 6.4. 

Sjedište prijavitelja mora biti  u istoj općini/gradu kao i lokacija projekta ili u susjednoj općini/gradu.

Obveze korisnika 

Nakon odobrenja potpore i provedbe kompletnog projekta, prilikom isplate druge rate potpore (za što se u mjeri 6.2. odobrava rok od 2 godine) prijavitelj mora imati registriranu nepoljoprivrednu djelatnost za koju je ostvario potporu i biti upisan u Registar poreznih obveznika. Za prijavitelje OPG-ove to znači postati obveznik poreza na dohodak (ili dobit), dok su obrti i poduzeća samim osnivanjem već ranije postali obveznici. Novom djelatnošću se prijavitelj mora baviti narednih 5 godina od isplate zadnje rate potpore.  Više o bodovanju i rangiranju projekata

Nadalje, u roku od 24 mjeseca od zadnje rate potpore prijavitelji moraju imati barem 1 zaposlenika, koja obveza također traje 5 godina.   Više o iznosima poreza i doprinosa na OPG

U poslovnom planu definiraju se broj zaposlenih, prodajne količine i prihodi za naredni period, a vrijednosti planirane  za petogodišnje razdoblje moraju se ostvariti i zadržati kako ne bi došlo do financijskih korekcija (povrata dijela ili cijele potpore, zavisno od iznosa odstupanja) .

Iz Obavijesti APPRRR od 3.lipnja 2020.godine proizlazi: “Poslovni plan bazira se isključivo na projektu odnosno na nepoljoprivrednoj djelatnosti (bez postojeće imovine, prihoda/rashoda) i na razini potpore od 25%, kako bi korisnik dokazao učinak od djelatnosti u budućnosti.”

Rokovi

Podnošenje zahtjeva za potporu moguće je je  od 10.lipnja 2020.godine 12:00 sati  do 10. kolovoza 2020. godine u 12:00 sati. Izmjenama od 7.kolovoza rok je produljen na 10.rujna 2020.godine u 12:00 sati.

Natječaj za Podmjeru 6.2. Programa ruralnog razvoja prvi put je proveden 2018.godine te je uslijed povećanja alokacije omogućeno financiranje svih pristiglih projektnih prijedloga, naravno, koji su zadovoljili uvjete, izradili valjani poslovni plan i imali svu potrebnu dokumentaciju.  Ove godine  za mjeru 6.2.1. na raspolaganju je 120 milijuna kuna.

Kontaktirajte nas za više detalja i pomoć konzultanta u izradi projekta.