InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Mjera 6.3.1. Potpora za mala poljoprivredna gospodarstva

15.000 eura bespovratno: Mjera 6.3.1.

Aktualno: 12.listopada 2021.: Objavljen novi natječaj za Mjeru 6.3.1. za 2021.godinu

Natječaji iz Mjere 6, Podmjere 6.3., Tip operacije 6.3.1. provode se za dodjelu bespovratnih potpora u fiksnom (paušalnom) iznosu od 15.000 eura malim poljoprivrednim gospodarstvima, za projekte kupnje mehanizacije, strojeva i opreme, kupnju zemljišta, podizanje trajnih nasada i druga ulaganja.

Do sada su na nacionalnoj razini provedena tri natječaja za mjeru 6.3.1. (Natječaj 2015., 2017. i 2018. godine). Isto tako, natječaje za male poljoprivrednike provode i lokalne akcijske grupe LAG-ovi.

Što je potrebno za prijavu, što se može financirati potporom, koje su obveze korisnika i svi ostali bitni detalje slijede u nastavku:

Prihvatljivi korisnici – Tko se može prijaviti na natječaj za mjeru 6.3.1.?

Ekonomska veličina: Prihvatljivi korisnici za Mjeru 6.3.1. su mala poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine između 2.000 eura i 7.999 eura. Ekonomska veličina izračunava se po površini i kulturama biljne proizvodnje te za stočarsku proizvodnju po vrsti i broju grla / kljunova ili pčelinjih zajednica, uz pomoć FADN kalkulatora.

Upis u Upisnik poljoprivrednika: Gospodarstva moraju biti upisana u Upisnik poljoprivrednika prije objave natječaja, a točan datum definira se svakim natječajem posebno.

Lokacija: Na nacionalne natječaje, koje provodi Agencija za plaćanja, mogu se javiti korisnici iz cijele Republike Hrvatske, a na LAG natječaje samo korisnici s područja obuhvata LAG-a. Pogledajte trenutno otvorene LAG natječaje

Prihvatljive aktivnosti: Što se može financirati iz potpore?

Putem natječaja za Mjeru 6.3.1. dodjeljuju se bespovratne potpore za kupnju mehanizacije, strojeva i opreme, kupnju zemljišta, podizanje trajnih nasada i druga ulaganja. Popis svih prihvatljivih ulaganja u nastavku:

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade poljoprivrednih proizvoda
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda  osim proizvoda ribarstva
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva, uključujući troškove konzultanta.

Iznos i intenzitet bespovratnih sredstava

Mjera 6.3.1. namijenjena je financiranju projekata malih poljoprivrednika s 15.000 eura bespovratno po jednom projektu.

Udio bespovratne potpore u ukupnim prihvatljivim troškovima je 100%, što znači da se od korisnika ne traži vlastito ulaganje /vlastito učešće u projektu.

Isplata potpore

Potpora od 15.000 eura bespovratno iz Mjere 6.3.1. isplaćuje se u dvije rate. Prva rata u iznosu od 50% potpore (7.500 eura) isplaćuje se korisniku nakon donošenja pozitivne odluke za projekt, a ostatak po provedbi cjelokupnog projekta – svih aktivnosti prijavljenih u poslovnom planu projekta.

Koliko puta mogu koristiti potporu iz Mjere 6.3.1.?

Potpora iz mjere 6.3.1. može se ostvariti samo jednom u jednom programskom razdoblju (aktualno razdoblje 2014. – 2020. godina, koje je nastavljeno do kraja 2022.), bez obzira da li je potpora ostvarena na nacionalnom ili na LAG natječaju.

Također, korisnik Mjere 6.3.1. Programa ruralnog razvoja (potpore iz EU fondova) ne može sudjelovati na natječaju Ministarstva poljoprivrede za dodjelu potpora poljoprivrednicima na potpomognutim područjima naseljenim nacionalnim manjinama (državne potpore).

Koje su obveze korisnika Mjere 6.3.1.?

Bavliti se poljoprivredom: Svaki korisnik koji ostvari 15.000 bespovratno iz Mjere 6.3.1. ima obvezu baviti se poljoprivrednom proizvodnjom za koju je dobio potporu najmanje 5 godina od konačne isplate potpore.

Pritom nositelji i članovi gospodarstva korisnika, ako je korisnik OPG, nisu dužni biti zaposleni na gospodarstvu i plaćati doprinose, niti gospodarstvo mora biti upisano u registar poreznih obveznika, naravno, ako to nisu dužni po nekom drugom osnovu. dakle, po drugom zakonskom propisu.

Isto tako, iznimka je ako konkretni natječaj među kriterijima bodova ima i ove parametre (posebni bodovi za one koji su zaposleni na OPG, posebni bodovi za one koji su upisani u RPO i sl.) pa korisnik sam dobrovoljno prihvati obvezu da će biti u tom statusu, onda je isto dužan i ostvariti, u onom roku kako je Natječajem određeno.

Zadržati i koristi predmete projektnih nabava: Također, u tom razdoblju od 5 godina korisnik mora za svoje potrebe koristi sredstva nabavljena bespovratnim sredstvima. Iste ne smije prodavati, iznajmljivati i koristiti u bilo koju drugu svrhu, osim za vlastito gospodarstvo.

Ekonomska veličina: Korisnik bespovratne. potpore iz mjere 6.3.1. mora ostati minimalno u istom razredu ekonomske veličine, u koji je razvrstan prilikom podnošenja zahtjeva za potporu (predaje projekta).

Ostati član gospodarstva: Nositelj projekta – nositelj gospodarstva koji je imao tu funkciju u momentu podnošenja zahtjeva za potporu (prijave projekta) mora ostati nositelj do konačne isplate potpore od 15.000 eura, a nakon toga može biti ili član ili nositelj gospodarstva, do kraja razdoblja od 5 godina po konačnoj isplati potpore.

Želite se se prijaviti na natječaj?

Želite li se prijaviti na natječaj za mjeru 6.3.1. i ostvariti potporu od 15.000 eura bespovratno, slobodno nas kontaktirajte za više detalja. Provjerit ćemo ispunjavate li uvjete natječaja i da li je za Vašu lokaciju trenutno otvoren natječaj.

Natječaji iz Mjere 6, Podmjere 6.3., Tip operacije 6.3.1. provode se za dodjelu potpora od 15.000 eura bespovratno malim poljoprivrednim gospodarstvima. Potpora se može iskoristiti za kupnju mehanizacije, strojeva i opreme, kupnju zemljišta, podizanje trajnih nasada i druga ulaganja.

%d blogeri kao ovaj: