Bespovratna sredstva za obnovljive izvore energije u poljoprivrednoj proizvodnji

Status natječaja: Zatvoren

Tri natječaja iz Mjere 4. Podmjere 4. 1. Programa ruralnog razvoja RH objavljena su 2.prosinca 2019.godine. Radi se o natječajima za tipove operacija:

Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi projekta.

Najvažniji detalji Natječaja za tip operacije:  4.1.3. “ natječaja slijede u nastavku:

renewableSvrha Svrha natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije kroz izgradnju postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora.

Prihvatljivi korisnici bespovratnih potpora su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljive aktivnosti 

 • građenje i rekonstrukcija objekata
 • opremanje objekata
 • građenje i opremanje postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora
 • građenje i opremanje objekata za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu
 • nabavka strojeva za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu
 • opći troškovi (priprema poslovnog plana, dokumentacije, elaborata i ostali opći troškovi)
 • nematerijalni troškovi (licence, autorska prava i ostali nematerijalni troškovi).

Iznosi bespovratne potpore 

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.
 • Najniža vrijednost bespovratne potpore  iznosi do 5.000 eura
 • Najviša 1.000.000 eura po projektu

Intenzitet bespovratne potpore 

 • Najniža bespovratna potpora po projektu iznosi 5.000 eura
 • Najviša bespovratna potpora po projektu iznosi 1.000.000 eura osim za korisnike početnike kod kojih najviša vrijednost potpore po projektu iznosi do 100.000 eura.
 • Intenzitet bespovratne potpore po projektu iznosi
  • 70% za mlade poljoprivrednike
  • 70% ako se ulaganje odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima
  • 70% ako je laganje povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima te ekološkom poljoprivredom.
  • 50% za sve ostale

Rokovi

Natječaj je objavljen 2.prosinca 2019.godine, a prijave projekata se zaprimaju od 2.1.2020 do 31.3.2020. godine.