Seoski turizam sve je popularniji među domaćim i stranim gostima pa se sve više OPG-ova odlučuje za ovu dopunsku djelatnost. Izletište, u kojem se gostima poslužuje hrana i piće u ruralnom ambijentu, jedna je  od najčešćih vrsta objekata u seoskom turizmu kod nas. Koje uvjete mora ispunjavati izletište i što je potrebno za registraciju donosimo u nastavku.

Registracija izletišta

Izletište je vrsta ugostiteljskog objekta seoskog turizma – turizma na OPG, pa za registraciju vrijede propisi koji se primjenjuju za registraciju svih vrsta takvih objekata. Uvjete, potrebnu dokumentaciju, korake i sve druge detalje potražite na poveznici 

Više: Ruralna kuća, apartmani, sobe, kamp, kamp odmorište na opg

Potpore za seoski turizam: Za razvoj seoskog turizma dostupna su i bespovratna sredstva iz EU fondova i to u sklopu mjere 06. Više na poveznicama: Podmjera 6.2. i Podmjera 6.4. 

Ponuda izletišta

Izletište spada u ugostiteljske objekte na OPG-u, u kojem se gostima pripremaju i uslužuju topla i hladna jela, pića i napici. Osim ugostiteljskih usluga, izletište može gostima nuditi i dodatne usluge u vidu raznih rekreativnih aktivnosti. Usluge smještaja ne pružaju se u objektu koje je registrirano kao izletište, a za takve usluge OPG može registrirati sobe, apartman, ruralnu kuću, kamp ili kamp odmorište na OPG-u.

Kada se OPG odluči za seoski turizam, na početku se nerijetko suoči s mnogim nedoumicama. Brojni propisi koji reguliraju seoski turizam (zakoni i pravilnici o ugostiteljstvu, turizmu, poljoprivredi, propisi o hrani...) za mnoge su zbunjujući, a relativno se često i mijenjaju. U trenutku započinjanja djelatnosti svakako je neophodno provjeriti važeće propise i posavjetovati se s nadležnim službama.

Ugostiteljska ponuda na izletištu

Svi ugostiteljski i turistički objekti u seoskom turizmu pa tako i izletište, poslužuju domaća jela, pića i napitke,  uobičajene za kraj u kojem se OPG nalazi i to iz pretežito vlastite prozvodnje.  Pretežito vlastita proizvodnja podrazumijeva:

 • poljoprivredne proizvode proizvedene na OPG-u koje pruža ugostiteljske usluge (vlastita proizvodnja),
 • poljoprivredne proizvode kupljene od drugih poljoprivrednih gospodarstva upisanih u Upisnik poljoprivrednika,
 • šumske proizvode, samoniklo bilje, gljive, puževe, žabe, ribe i druge vodene i morske organizme te divljač, koje član OPG-a ulovi, ubere ili kupi.

Za pripremu domaćih jela, pića i napitaka (brašno, riža, margarin, maslac, ulje, sol, svi začini, šećer, mineralna voda, čaj, kava i slično – u pravilu sve ono što se uobičajeno ne proizvodi na poljoprivrednim gospodarstvima) izletište može koristiti proizvode koji nisu pretežito vlastite proizvodnje.

Dodatna ponuda na izletištu

Seoski turizam razvija se ponajviše upravo zahvaljujući ponudi dodatnih sadržaja. U svoju ponudu izletište može uključiti dodatne sadržaje, koji će zasigurno povećati atraktivnost objekta, i to turističke usluge radi odmora i rekreacije turista. Prema Zakonu o pružanju usluga u turizmu NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14 turističke usluge koje OPG može, za najviše 80 turista istodobno nuditi su:

 • usluge poljoprivredne, šumarske, športsko-rekreativne, edukativne i slične aktivnosti koje su vezane uz seljačko gospodarstvo (sudjelovanje u poljoprivrednim aktivnostima kao što su berba voća i povrća, ubiranje ljetine i sl.,
 • lov i ribolov, vožnja kočijom, čamcem, biciklom, jahanje, pješačenje i slične aktivnosti kao i iznajmljivanje sredstava, pribora i opreme za te aktivnosti,
 • provođenje programa kreativnih i edukativnih radionica vezanih za poljoprivredu, tradicijske obrte i sl.,
 • prezentacija poljoprivrednoga gospodarstva te prirodnih i kulturnih vrijednosti u okviru istog, posjete registriranim privatnim etnozbirkama i sl.)
 •   Za pružanje turističkih usluga OPG je dužan ishoditi rješenje o odobrenju od nadležnog ureda prema mjestu pružanja usluga.

Kapacitet 

Za pojedine vrste objekata seoskog turizma propisan je maksimalni broj gostiju.

Za ugostiteljske usluge: Izletište može pružati ugostiteljske usluge  za najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno. 

Iznimno se ugostiteljske usluge mogu pružati i za više od 80 osoba (izletnika) radi organiziranja prigodnih tradicijskih proslava i manifestacija najviše pet godišnje, uz prijavu  turističkoj inspekciji Ministarstva najkasnije tri dana prije započinjanja.

Za dodatne sadržaje: Turističke usluge radi odmora i rekreacije turista koje su prethodno nabrojane, objekt seoskog turizma može nuditi za najviše 80 turista istodobno. 

Stari Pravilnik (Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu NN 5/2008) ograničavao je kapacitet ugostiteljskih usluga za izletište na 50 gostiju. Novim Pravilnikom (Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu NN 54/2016) uklonjeno ograničenje broja gostiju. No važeći Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti  propisuje da se na OPG mogu pružati ugostiteljske usluge  za najviše 80 gostiju (izletnika) istodobno

Uvjeti za izletište

Izletište treba ispunjavati (opće) minimalne uvjete i minimalne uvjete za vrstu objekta. Izletište se ne kategorizira, pa nema niti propisanih uvjeta za kategoriju. Svi ovi uvjeti propisani su Pravilnikom.

Minimalni (opći) uvjeti, koji vrijede za sve objekte na OPG pa tako i izletište odnose se na uobičajene propise sigurnosti, funkcionalnosti, čistoće i urednosti. Specifičnost za objekte na OPG je  da moraju biti uređeni i opremljeni u skladu s tradicijom kraja u kojem se nalaze.

Minimalni uvjeti za vrstu izletište nalaze se u prilogu Pravilnika i objekt ih mora u cijelosti ispuniti, pa je prije opremanja objekta svakako obvezno proučiti ovaj dokument. Iz minimalnih uvjeta izdvajamo neke odredbe

 • Priprema i usluživanje hrane i pića

U izletištu  jelo se mora pripremati i usluživati na OPG-u. Prostor za usluživanje može biti i na uređenom prostoru na otvorenom (trava, kamen, terasa i slično) ili u izdvojenom tradicijskom objektu, uz vinograd, voćnjak ili slično.

Prostorija za pripremu i blagovaonica mogu biti zasebno ili iste one koje koristi OPG za sebe. Minimalni uvjeti propisuju minimalne dimenzije prostorije,  otvora, vrste i materijala opreme za rad i dr.

 • Parking

Izletište mora imati parkiralište za 20% konzumnih mjesta, a iznimka je objekt nedostupan za promet vozila ili sa zabranom prometa vozila, koji ne mora imati parkiralište.

 • Sanitarni čvor

Izletište kapaciteta do deset gostiju može imati jedan zajednički sanitarni čvor, a svi ostali moraju imati dva sanitarna čvora, za žene i za muškarce, opremljena prema minimalnim uvjetima iz Pravilnika.

Postoje određeni uvjeti koje izletište koje posluje sezonski (od 1. svibnja do 31. listopada)  ne mora zadovoljiti.

Oznaka kvalitete

U agroturizmu se za vrste: Izletište, Soba, Apartman, Ruralna kuću za odmor i Kamp; na zahtjev OPG-a može dodijeliti i oznaka kvalitete. Oznaka kvalitete dodjeljuje se objektu koji ispunjava uvjete na višoj razini od propisanih za vrstu i kategoriju (također propisano u  prilozima Pravilnika.)

Potpore za seoski turizam

Za razvoj seoskog turizma dostupna su i bespovratna sredstva iz EU fondova i to u sklopu mjere 06; podmjere 6.2 i podmjere 6.4. Programa ruralnog razvoja, koje potiču turizam u ruralnim područjima.

Više na poveznicama: Podmjera 6.2.   Podmjera 6.4.

Slika:  canborrell.com

Pravni propisi

S obzirom na povremene izmjene pravnih propisa, u trenutku pokretanja seoskog turizma svakako provjerite trenutno važeće varijante dolje navedenih propisa. Ažurirani popis važećih propisa nalazi se na mrežnim stranicama Ministarstva turizma i Ministarstva poljoprivrede Ministarstva zdravstva.

 • Zakon o poljoprivredi (NN 30/15)
 • Zakon o pružanju usluga u turizmu  (NN 68/07, 88/10, 30/14, 89/14, 152/14)
 • Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti  (NN 85/15, 121/16)
 • Pravilnik o registraciji subjekata te registraciji i odobravanju objekata u poslovanju s hranom (NN 84/15)
 •  Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu (NN 54/2016)
 • Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima (NN 76/2014).