Do 50.000 eura bespovratne potpore za mlade poljoprivrednike iz podmjere 6.1. 

Aktualno: 13.08.2021. Objavljen nacrt novog natječaja za 2021.

Do sada su provedena tri natječaja iz Podmjere 6.1. P Potpora mladim poljoprivrednicima. Treći natječaj, za 2018.godinu, zatvoren je 13. lipnja 2018. godine. Novi natječaj najavljen je za 1.kvartal 2021.godine

Agencija za plaćanja objavila je 11.travnja 2018. treći po redu natječaj  za provedbu tipa operacije 6.1.1.  Potpora mladim poljoprivrednicima  iz Programa ruralnog razvoja RH. Potpore u okviru ovog natječaja iznose 50.000 ili 20.000 eura po projektu, za 100% ulaganja.

Tko se može prijaviti?

Prihvatljivi prijavitelji na natječaj iz podmjere 6.1. su mladi poljoprivrednici, i to osobe starije od 18 i mlađe od 41 godinu  koji:

a) su registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva ne duže od 24  mjeseca prije podnošenja zahtjeva za potporu

b) nisu nositelji, ali  će do kraja provedbe projekta biti registrirani kao nositelji poljoprivrednog gospodarstva za koje se traži potpora.

Opcija b) da mladi poljoprivrednik nije nositelj p.g. u trenutku prijave na natječaj moguća je za OPG-ove i obrte.

Ako se radi o trgovačkom društvu (d.o.o. i j.d.o.o.) tada mladi poljoprivrednik mora biti  odgovorna osoba p.g. u trenutku podnošenja Zahtjeva za potporu.

Pojam mladi poljoprivrednik u podmjeri 6.1., tip operacije 6.1.1. podrazumijeva  i posjedovanje odgovarajućih stručnih znanja (srednja, viša ili visoka škola iz područja poljoprivrede ili veterine ili završen tečaj iz ovog područja + 2 godine iskustva u poljoprivredi). Međutim, uvjete stručnih znanja korisnik također ne mora imati u trenutku podnošenja prijave na natječaj. 

Poljoprivredno gospodarstvo za koje korisnik traži potporu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu mora imati ekonomsku veličinu   od 8.000 eura do 49.999 eura.

Provjera ekonomske veličine uz pomoć novog FADN kalkulatora:   EVPG_kalk_2018_web

Za koja ulaganja se može ostvariti potpora?

Zatražite više informacija o natječaju i  pripremite svoj projekt kvalitetno i na vrijeme.

Prihvatljive aktivnosti u podmjeri  6.1., tip operacije 6.1.1. su:

  • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala,
  • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen dodatkom I ugovora o EU osim proizvoda ribarstva,
  • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta,
  • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme,
  • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
  • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
  • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda,
  • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Popisa poljoprivrednih proizvoda obuhvaćen dodatkom I ugovora o EU
  • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva uključujući konzultantske usluge
Iznos i intenzitet potpore

Iznos bespovratne potpore mladim poljoprivrednicima u podmjeri 6.1., tip operacije 6.1.1. može iznositi 20.000 il50.000 eura – u 100% iznosu ulaganja. 

Obveze korisnika

Za potporu od 20.000 eura  korisnik (najkasnije) od  podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate te  najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore mora ostati nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Korisnik koji zatraži i ostvari potporu od 20.000 eura ne mora se obvezati na plaćanje doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, poljoprivreda mu ne mora biti glavno zanimanje te može istovremeno biti zaposlen i kod drugog poslodavca.

Za potporu od 50.000 eura korisnik se obvezuje da će biti nositelj p.g., obveznik socijalnih doprinosa  (mirovinsko i zdravstveno osiguranje) po osnovi poljoprivrede,  registriran u Registru poreznih obveznika kao porezni obveznik  poreza na  dohodak ili na dobit te da će mu  poljoprivreda biti glavno zanimanje, sve to najmanje pet godina nakon konačne isplate potpore.

Isplata

Isplata potpore iz podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1. vrši se u tri rate u razdoblju od najviše tri godine. Prva rata isplaćuje se unaprijed, prije početka nabava,  druga rata nakon početka nabava a treća rata na kraju ulaganja.

Rokovi

Prijave se zaprimaju od  25. travnja  do 13. lipnja 2018. godine

Konzultantske usluge za podmjeru 6.1.

Treba li Vam stručna pomoć za oblikovanje projekta iz podmjere 6.1., tip operacije 6.1.1. , izradu poslovnog plana i ostale potrebne dokumentacije za prijavu projekta, obratite nam se s povjerenjem na Kontakt. Kompletan trošak konzultantskih usluga moguće je uračunati u bespovratnu potporu.   Veselimo se budućoj suradnji.