Indikativin Plan objave natječaja Programa ruralnog razvoja od lipnja do prosinca 2018.

Bespovratna sredstva za poljoprivrednike i 2018.godine dodjeljivat će se putem natječaja,  u okviru mjera Programa ruralnog razvoja. Ministarstvo poljoprivrede, kao upravljačko tijelo, u suradnji s Agencijom za plaćanja donosi svake godine indikativni plan objave natječaja za bespovratna sredstva za poljoprivrednike za 2018. godinu, a najnoviju verziju  možete pogledati u nastavku teksta.

Plan objave natječaja sadrži broj i naziv mjere Programa ruralnog razvoja na koju se natječaj odnosi te očekivano vrijeme raspisivanja natječaja. Više detalja o svakoj od mjera i natječaja možete provjeriti na poveznicama, u tablici u nastavku.

Trenutno su otvorene prijave na natječaje za bespovratna sredstva:

Natječaj za tip operacije 6.3.1. “Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava”

Natječaj za tip operacije 8.6.2. Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva

i drugi otvoreni natječaji

U 2018.godini već su provedeni i završeni natječaji:

Natječaji iz Mjere 4 

  • Natječaj za tip operacije 4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – sektor voća i povrća i sektor stočarstva i peradarstva
  • Natječaj za tip operacije 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti malog kapaciteta za preradu mlijeka
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima” – objekti za proizvodnju ulja
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 4.3.3. “Ulaganje u šumsku infrastrukturu”

Natječaji iz Mjere 6. 

  • Natječaj za tip operacije 6.1.1. “Potpora mladim poljoprivrednicima”
  • Natječaj za tip operacije 6.2.1. “Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima”
  • Natječaj za provedbu tipa operacije 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Natječaj iz Mjere 3: Natječaj za provedbu Podmjere 3.1. „Potpore za novo sudjelovanje u sustavima kvalitete“ – provedba tipa operacije 3.1.1. „Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje“

Natječaj iz Mjere 7: Natječaj za tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu”

Natječaj iz Mjere 19: Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“

Natječaj iz Mjere 16: Natječaj za tip operacije 16.1.1. “Potpora za osnivanje operativnih skupina”

Natječaj iz Mjere 10: Natječaj za provedbu podmjere 10.2.  Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih izvora u poljoprivredi

Natječaj iz Mere 5: Natječaj za tip operacije 5.2.2.  Razminiranje poljoprivrednog zemljišta

 

Napominje se da je plan objave natječaja za poljoprivrednike podložan promjenama te se radi o indikativnom planu.

Izmijenjeni indikativni plan objave natječaja 2018. lipanj-prosinac 2018.godine

Vrijeme objave natječaja Naziv mjere Naslov natječaja
lipanj Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode i u sustavu ekološke poljoprivredne proizvodnje
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava (prioritetni sektori)
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.2 Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije
lipanj Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije
lipanj Mjera 5 – Obnavljanje poljoprivrednog proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima te uvođenje odgovarajućih preventivnih aktivnosti 5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala
lipanj Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.3.1 Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava
lipanj Mjera 6 – Razvoj poljoprivrednih gospodarstava i poslovanja 6.4.1 Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima
lipanj Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.2.1 Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
lipanj Mjera 7 – Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima 7.4.1 Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu-sektorski – dječji vrtići i zajednički projekti vatrogasnih domova
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima
lipanj Mjera 8 – Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva
lipanj Mjera 9 – Uspostavljanje skupina proizvođača i organizacija 9.1.1 Uspostavljanje proizvođačkih grupa i organizacija
lipanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.1 Priprema aktivnosti projekata suradnje
lipanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.3.2 Provedba aktivnosti projekata suradnje
lipanj M19 – Potpora za lokalni razvoju sklopu inicijative LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice) 19.4.1 Tekući troškovi i animacija
srpanj Mjera 3 – Sustavi kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode 3.2.1 Potpora za troškove informiranja i promoviranja
listopad Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okoliša
srpanj Mjera 16 – Suradnja 16.1.1 Potpora za osnivanje operativnih skupina za provedbu 16.4.1
srpanj Mjera 16 – Suradnja 16.1.2 Operativne skupine
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja
listopad Mjera 16 – Suradnja 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta
studeni Mjera 4 – Ulaganja u fizičku imovinu 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu