Program ruralnog razvoja 2014-2020: Mjera 16 Suradnja

Podmjera 16.1 Potpora za osnivanje i rad operativnih skupina Europskog inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost

Tip operacije 1. Potpora za osnivanje operativnih skupina

Korisnici

• Pravne osobe osnovane u Republici Hrvatskoj koje se bave djelatnostima u okviru predloženih aktivnosti npr. promicanje energetske učinkovitosti, smanjenje negativnih utjecaja na okoliš, razvoj i unapređenje skladištenja

gnoja i metoda korištenja, unapređenje i uvođenje inovacija vezanih uz zdravlje i dobrobit životinja.

• Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Prihvatljivi troškovi

Paušalni iznos potpore za sve troškove nastale tijekom razvoja projektne ideje i uspostave partnerstva.

Potpora

Paušalni iznos potpore je 5.000 EUR-a.

Tip operacije 2. Operativne skupine

Korisnici

Operativne skupine u poljoprivrednom i prehrambeno-prerađivačkom sektoru.

Partneri u predloženoj operativnoj skupini su fizičke i pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj.

Prihvatljivi troškovi

• tekući troškovi za rad operativnih skupina za vrijeme trajanja projekta

• izravni troškovi provedbe projekta, uključujući i istraživačke aktivnosti vezane za pojedini praktični projekt ako su primjenjive na temelju detaljnog plana

Potpora

Do 100% prihvatljivih troškova, između 30.000 – 200.000 EUR-a.

Podmjera 16.2 Potpora za pilot-projekte i za razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

Tip operacije 1. Pilot projekti i razvoj novih proizvoda, postupaka, procesa i tehnologija

Korisnici

• Udruge proizvođača, proizvođačke grupe/organizacije i zadruge iz poljoprivrednog sektora

• Operativne skupine

Prihvatljivi troškovi
• troškovi istraživanja i razvoja (laboratorijska ispitivanja, terenska ispitivanja, istraživanja tržišta, studije izvedivosti, razvoj ambalaže za izradu novog proizvoda ili procesa);
• tekući troškovi suradnje uključujući materijalne troškove i troškove vezane uz opremu, objekte, zemljište itd.

Potpora
Do 100% prihvatljivih troškova, između 50.000 – 300.000 EUR-a.

Podmjera 16.4 Potpora za horizontalnu i vertikalnu suradnju sudionika u lancu opskrbe za uspostavljanje i razvoj kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta te za promicanje aktivnosti u lokalnom kontekstu u vezi s razvojem kratkih lanaca opskrbe i lokalnih tržišta

Tip operacije 1. Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta

Korisnici
• pravne osobe iz poljoprivrednog i prehrambenog sektora i njihova udruženja;
• proizvođačke grupe i organizacije;
• druge pravne osobe koje sudjeluju u kratkim lancima opskrbe i drugi relevantni dionici.
Prihvatljivi troškovi
• tekući troškovi suradnje
• promotivne aktivnosti
Potpora
Do 100% prihvatljivih troškova, između 10.000 – 50.000 EUR-a.