Podmjera 5.2. Bespovratna sredstva iz EU fondova za obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala

Status Natječaja: Objavljen, prijave se podnose od 2. srpnja  do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.

Agencija za plaćanja objavila je 19. 06.2018. natječaj za bespovratna sredstva u okviru podmjere  5.2. Programa ruralnog razvoja RH „Potpora za ulaganja u obnovu poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala narušenog elementarnim nepogodama, nepovoljnim klimatskim prilikama i katastrofalnim događajima“, tip operacije 5.2.1. Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala.

Svrha Natječaja je dodjela bespovratne potpore za obnovu poljoprivrednog potencijala narušenog elementarnim nepogodama i katastrofalnim događajima kako bi se osigurao nastavak i održivost poljoprivredne proizvodnje.

Prihvatljivi prijavitelji

Bespovratne potpore u okviru podmjere 5.2. mogu ostvariti  fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika do trenutka podnošenja zahtjeva za potporu.

Iznos bespovratne potpore

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 50.000.000,00 kuna uz mogućnost povećanja u slučaju da je iznos sredstava prihvatljivih zahtjeva veći od navedenih raspoloživih sredstava javne potpore.

Intenzitet bespovratne potpore iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 31. listopada 2018. godine do 12:00 sati.