Bespovratne potpore za javne sustave za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je novi Natječaj za provedbu tipa operacije 7.2.1 „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. Natječaj je namijenjen javnim isporučiteljima vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje.

Prijave na natječaj se podnose od 10.09.2018. godine od 12:00 sati do 12.10.2018. godine do 12:00 sati.

Tko se može prijaviti

Prihvatljivi korisnici u okviru mjere 7 to 7.2.1.  su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje. 

Prihvatljivi projekti i troškovi

Prihvatljivi projekti su građenje (izgradnja ili rekonstrukcija) i/ili opremanje javnog sustava za:

vodoopskrbu
odvodnju i/ili
pročišćavanje otpadnih voda.

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

  • Najniža vrijednost potpore: 30.000 eura
  • Najviša vrijednost potpore: 1.000.000 eura.

Najniža ukupna vrijednosti projekta iznosi 30.000 eura, anajviša ukupna vrijednost projekta iznosi do 1.250.000 eura, sve  u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore iznosi najviše 100 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Financijska alokacija

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom natječaju iznosi 200.000.000,00 kuna.

Rokovi

Prvi dio zahtjeva za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 10.09.2018. godine od 12:00 sati do 12.10.2018. godine do 12:00 sati, dok se drugi dio zahtjeva za potporu podnosi najkasnije u roku od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o financiranju.