Program ruralnog razvoja RH 2014-2020  Mjera 19 LEADER (CLLD)

Podmjera 19.1. Pripremna pomoć

Vezani članci: LEADER Pristup

Korisnici

Lokalne akcijske grupe (koje su odobrene i koje nisu odobrene unutar IPARD programa).

Prihvatljivi troškovi:

Izgradnja kapaciteta za zaposlenike, volontere i članove LAG-a u svrhu izrade LRS; umrežavanje u svrhu izrade LRS; treninzi za lokalne dionike u svrhu izrade LRS; izrada studija za područje LAG-a (uključujući i studije isplativosti za neke od projekata koji će biti opisani u LRS); izdaci vezano za izradu LRS (uključujući i konzultantske izdatke te izdatke za aktivnosti
konzultiranja dionika u svrhu bolje pripreme LRS); administrativni troškovi (rad ureda i troškovi zaposlenika) za LAG koji nije ostvario potporu za tekuće troškove u razdoblju 2007 – 2013 i za LAG kojemu je istekao IPARD ugovor.

Potpora

Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, najviše do 100.000 EUR-a

Podmjera 19.2. Provedba operacija unutar CLLD strategije

Korisnici 

Nositelji projekta sa područja LAG-a (koji su podnijeli zahtjev LAG-u) i odabrani LAG-ovi unutar podmjere 19.2.