Objavljen 3.Poziv za bespovratna sredstva INTERREG V-B Mediteran

Status natječaja: Zatvoren

Objavljen je treći poziv na dostavu projektnih prijedloga  INTERREG V-B Mediteran, kjoi se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B Mediteran a bespovratne potpore financiraju se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava.

Poziv doprinosi razvoju Europske teritorijalne suradne, kao drugog cilja Kohezijske politike EU 2014. – 2020.

Ovaj otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga  se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno tri specifična cilja:

Prioritetna os 1 – Promicanje inovacijskih kapaciteta Mediterana za razvoj pametnog i održivog rasta

1.1 Povećanje transnacionalne aktivnosti inovativnih klastera i mreža ključnih sektora MED područja

Prioritetna os 3 – Zaštita i promicanje prirodnih i kulturnih resursa Mediterana

Specifični cilj:

3.1 Poboljšanje razvoja održivog i odgovornog obalnog i pomorskog turizma u MED području (Održivi obalni i pomorski turizam)

3.2 Održavanje biološke raznolikosti i prirodnih ekosustava kroz jačanje upravljanja te umrežavanje zaštićenih područja (Upravljanje i umrežavanje zaštićenih područja)

Prihvatljivi prijavitelji i projekti:

Prihvatljivi prijaviteljisu javne i privatne organizacije sa sjedištem u regijama mediteranskog područja.

Partneri: Za pojedini projekt potrebno je osigurati  minimalno pet (5) projektnih partnera iz barem pet (5) zemalja programskog područja.

Prihvatljivi projekti: U ovom pozivu je dozvoljen samo jedan tip projekata, i to tzv. modularnih projekata (M2+M3), koji se odnose na testiranje i kapitalizaciju, s posebnim naglaskom na otoke i slabo naseljena područja. Više detalja o ovom tipu projekata možete pronaći u Programskom priručniku.

Iznos bespovratne potpore

Predviđeni iznos sredstava po projektu je između 2,5 i 4 milijuna eura, a intenzitet bespovratne potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.

Proces prijave se provodi u dvije faze te se obje provode elektroničkim putem. Samo projekti koji prođu prvu fazu će sudjelovati u drugoj fazi.

Rokovi

Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine.

Rok za pred-prijavu (prva faza) je 31. siječnja 2019. godine u 12 sati po srednjoeuropskom vremenu.

Više informacija o procesu prijave te natječajnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj web stranici INTERREG Med programa.