Ostvarite do 90% bespovratne potpore za ulaganja u obnovljive izvore energije

Status: Zatvoren (prijave od 6. lipnja 2016. do 6. listopada 2016. godine)

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je novi natječaj iz Mjere 04 Programa ruralnog razvoja, i to iz podmjere 4.1., tip operacije 4.1.3. Korištenje obnovljivih izvora energije.

Intenzitet potpore iznosi početnih 50% te može doseći maksimalno  90% prihvatljivog ulaganja, tako što do te granice po dodatnih 20% ostvaruju:
– mladi poljoprivrednici
– ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima;ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom
– ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima i ekološkom poljoprivredom
– ulaganja unutar Europskoga inovacijskog partnerstva (EIP) za poljoprivrednu produktivnost i održivost
– ulaganja u zajedničke i integrirane projekte

Isplata potpore može biti jednokratna ili u najviše 3 rate.

Prihvatljive investicije su građenje i opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora, objekata za prijem, obradu i skladištenje sirovina, izlaznih supstrata za organsku gnojidbu, računalne programe i ostala nematerijalna ulaganja, kao i izrada projektne dokumentacije.

Prihvatljivi prijavitelji su fizičke i pravne osobe  upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličina veće od 6.000 eura za sektor voća, povrća i cvijeća i veće od 8.000 eura  u ostalim sektorima.

Korisnik je dužan izraditi poslovni plan ukoliko vrijednost ukupno prihvatljivih troškova iznosi više od 200.000 kuna.

Pogledajte i druge otvorene natječaje i druge novosti za sektor poljoprivrede