InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Vijeće Europske unije

Uloga Vijeća Europske unije

Vijeće Europske unije  donosi zakonodavstvo EU-a i koordinira politike EU-a. Članovi Vijeća Europske unije su nacionalni ministri  svih država članica EU.

Što radi Vijeće EU

  1. Pregovara o zakonima EU-a i donosi ih
  2. Koordinira politike država članica
  3. Razvija zajedničku vanjsku i sigurnosnu politiku EU-a
  4. Sklapa međunarodne sporazume
  5. Donosi proračun EU-a s Parlamentom.

Vijeće Europske unije treba razlikovati od Europskog vijeća i Vijeća Europe. Europsko Vijeće je institucija EU, koju čine čelnici zemalja, dok Vijeće Europe nije institucija EU!. 

Više: Institucije EU

Uloga: glas vlada država članica EU , donosi zakonodavstvo EU  i koordinira politike EU-a

Članovi: nacionalni ministri iz svih država članica EU  ovisno o području politike o kojem se raspravlja

Predsjednik: sve države članice EU  izmjenjuju se u obnašanju šestomjesečne dužnosti predsjedavanja Vijećem EU. (rotirajuće predsjedništvo)

Dok predsjedaju Vijećem države članice blisko surađuju u tročlanim skupinama poznatima pod nazivom „trio”. Taj je sustav uveden Ugovorom iz Lisabona iz 2009. godine.  Sadašnji trio čine predsjedništva Estonije, Bugarske i Austrije.

Godina osnivanja: 1958. (kao Vijeće Europske ekonomske zajednice)

Lokacija: Bruxelles (Belgija)

Web-mjestoVijeće EU-a.

Izvori:

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/council-eu_hr

http://www.consilium.europa.eu/hr/home/

%d blogeri kao ovaj: