Bespovratna sredstva za istraživanje i razvoj u S3 područjima

Status natječaja: U najavi za 2.5. 2019.

Prihvatljivi projekti: Natječajem će se financirati projekti koji imaju za cilj razvoj novih ili znatno poboljšanih proizvoda i usluga te rezultiraju stvaranjem takvog proizvoda ili usluge, a  skladu s tematskim prioritetnim područjima u okviru Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

Prihvatljive aktivnosti su aktivnosti istraživanja i razvoja (vlastite aktivnosti istraživanja i razvoja, ugovorno istraživanje i kolaborativno istraživanje) i aktivnosti početnih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u cilju jačanja kapaciteta za istraživanje i razvoj.

Prihvatljivi prijavitelji su mikro, mali, srednji ili veliki poduzetnici  čiji su projekti u skladu s tematskim prioritetnim područjima identificiranim u okviru Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske.

Tematska prioritetna područja Strategije pametne specijalizacije (S3) su: Zdravlje i kvaliteta života (Farmaceutika, bio-farmaceutika, medicinska oprema i uređaji, Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike), Energija i održivi okoliš (Energetske tehnologije, sustavi i oprema; Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i napredni materijali), Promet i mobilnost (Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila, Ekološki prihvatljiva prometna rješenja; Inteligentni transportni sustavi i logistika) Sigurnost (Kibernetička sigurnost; Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene; Protuminski program) te Hrana i bio-ekonomija (Nutricionizam; Održiva proizvodnja i prerada hrane i Održiva proizvodnja i prerada drva).

Iznosi: Indikativni iznos financijske omotnice za ovaj natječaj je 548.000.000,00 kuna, a iznosi i intenzitet potpore bit će  poznati po objavi natječaja.

Indikativni datum objave: Natječaj je najavljen za svibanj 2019.

Oglasi