640.000.000,00 kuna za popore inovativnim proizvodima i uslugama visoke dodane vrijednosti

Status Natječaja: U najavi za 1.ožujka 2019.godine

Pozivom Inovacije u S3 područjima sufinancirat će se bespovratnim potporama ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu, zaštita intelektualnog vlasništva, troškovi osoblja i razvoja s ciljem komercijalizacije inovacija i stvaranja proizvoda i usluga isključivo u skladu s identificiranim prioritetnim tematskim područjima i međusektorskim temama Strategije pametne specijalizacije (S3).

Tematska područja i međusektorske teme Strategije pametne specijalizacije (S3), koja su prihvatljiva za financiranje su:

 • Zdravlje i kvaliteta života
  • Farmaceutika, bio-farmaceutika i proizvodnja medicinske opreme i uređaja
  • Zdravstvene usluge i nove metode preventivne medicine i dijagnostike
  • Nutricionizam
 • Energija i održivi okoliš
  • Energetske tehnologije, sustavi i oprema
  • Ekološki prihvatljive tehnologije, oprema i novi materijali
 • Promet i mobilnost
  • Proizvodnja dijelova i sustava visoke dodane vrijednosti za cestovna i željeznička vozila
  • Ekološki prihvatljiva prometna rješenja
  • Inteligentni transportni sustavi i logistika
 • Sigurnost
  • Kibernetička sigurnost
  • Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene
  • Program protuminskog djelovanja
 • Hrana i bioekonomija
  • Održiva proizvodnja i prerada hrane
  • Održiva proizvodnja i prerada drva

Raspoloživa sredstva Poziva su 640.000.000,00 kuna.

Indikativni očekivani intenzitet potpore je 50% prihvatljivih troškova.

Potpora u okviru ovog Poziva namijenjena je mikro, malim i srednjim poduzetnicima koji su u svojoj poslovnoj aktivnosti usmjereni na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti koji će doprinijeti povećanju izvoza te time i konkurentnosti hrvatskog gospodarstva na globalnom tržištu

Oglasi