Novi natječaj: Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2

 Status: Zatvoren  

Ministarstvo gospodarstva, goduzetništva i obrta objavilo je 24.kolovoza 2018.godine novi javni poziv Internacionalizacija poslovanja MSP-ova ( KK.03.2.1.16).

Svrha  Poziva je povećati sposobnost hrvatskog gospodarstva za sudjelovanje na globalnim tržištima te pridonijeti povećanju udjela MSP-ova u ukupnom izvozu roba i usluga poboljšanjem uvjeta za njihov rad u međunarodnom okruženju.

Predmet  Poziva je jačanje međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanja mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.

Financijska alokacija, najniži i najviši iznos potpore

Ukupna raspoloživa bespovratna sredstava za ovaj natječaj iznose: 134.000.000,00 kn (Povećano s iznosa od 58.000.000,00 kn, izmjenama od 26.10.2018.)

Iznosi bespovratne potpore: Minimalni iznos  potpore po projektu iznosi 100.000,00 kn a maksimalni iznos 1.000.000,00 kn.

Intenzitet bespovratne potpore koji mogu ostvariti mikro i mala poduzeća je 85%, a srednja poduzeća 65% prihvatljivih troškova

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.

Prihvatljivi prijavitelji

Na javni poziv Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2  mogu se javiti mikro poduzetnici, mali poduzetnici, srednji poduzetnici sukladno definiciji koji udovoljavaju uvjetima Javnog poziva.

Prihvatljivi prijavitelji

 • imaju registriran poslovni nastan u RH
 • ostvarili su pozitivan financijski rezultat u fiskalnoj godini koja prethodi godini prijave
 • imali su minimalno jednog zaposlenog na temelju sati rada u fiskalnoj godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga.

Prihvatljive aktivnosti i troškovi

U okviru javnog poziva Internacionalizacija prihvatljivi su projekti koji sadrže sljedeće aktivnosti:

 1. nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5% inozemnih poslovnih posjetitelja
 2. istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište izvan RH

 3. informiranje i vidljivost sukladno navedenom u točki 5.6 Informiranje i vidljivost

Prihvatljivi troškovi

Troškovi za koje se može ostvariti bespovratna potpora su.

 • Aktivnost 1. Nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH koji ima najmanje 10% stranih izlagača/sudionika u ukupnom broju izlagača/sudionika ili 5 % inozemnih poslovnih posjetitelja
  • Troškovi izložbenog prostora na sajmu/b2b susretu u inozemstvu
  • Troškovi upravljanja izložbenim prostorom
  • Troškovi izrade promotivnog materijala za nastup na međunarodnom sajmu ili b2b susretu izvan RH
 • Aktivnost 2.  Istraživanje inozemnog tržišta za plasman proizvoda na novo tržište u drugoj državi članici ili trećoj zemlji ( prihvatljivi su izdaci za savjetodavne usluge vanjskih dobavljača do najvećeg iznosa od 38.000,00 HRK)
  • izradu analize tržišta
  • izradu strategije izvoza koja obuhvaća razdoblje od najmanje 12 mjeseci
  • izradu analize potencijalnih poslovnih partnera uz izrađene bonitete istih
 • Aktivnost 3. Informiranje i vidljivost
  • izdaci u svezi s ispunjavanjem uvjeta informiranja i vidljivosti u skladu s točkom 5.6  Uputa za prijavitelje,  koji ne obuhvaćaju marketinške i promidžbene aktivnosti prijavitelja, do ukupno najvećeg iznosa od 2.000,00

Poziv je namijenjen jačanju međunarodne konkurentnosti MSP-ova olakšavanjem predstavljanja njihovih proizvoda/usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenja proizvoda na novo, inozemno tržište te povećanju mogućnosti poslovne suradnje s inozemnim partnerima.