Indikativni Plan objave poziva OP Konkurentnost i kohezija za 2019.godinu

Prve objave najavljene su već za 15.siječnja, prvi natječaji za poduzetnike u ožujku, a za kraj lipnja natječaj za energetsku obnovu obiteljskih kuća.

Objavljen je novi Plan objave poziva za 2019. godinu, za Operativni program Konkurentnost i kohezija. Prema objavljenom planu, raspisivanje  prvih natječaja očekuje se 15.1.2019., za kada su najavljeni pozivi: “Izgradnja i opremanje postrojenja za biološku obradu odvojeno prikupljenog biootpada” i ” Izgradnja i opremanje postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada” za prijavitelje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, te krajem siječnja javni poziv “Shema unapređenja postojećih i uspostave novih oporavilišta za divlje životinje” na koji su prihvatljivi prijavitelji oporavilišta za divlje životinje odabrana ili ovlaštena prema Zakonu o zaštiti prirode za pružanje skrbi o životinjama.

Krajem 2018.godine objavljen je natječaj Inovacije u novoosnovanim MSP faza II, za koji se prijave mogu podnositi od 15. veljače 2019.

Natječaj Internacionalizacija poslovanja MSP Faza II.. otvoren je do 29.06.2020. godine.

Za veljaču je najavljena objava javnog poziva ” Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine na području Slavonije, Baranje i Srijema” te “Izgradnja mreža sljedeće generacije (NGN)/pristupnih mreža sljedeće generacije (NGA) u NGA bijelim područjima” za prijavitelje jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i “Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama” na koji su prihvatljivi prijavitelji zanstvene, akademske i istraživačke institucije Javne institucije koje se bave klimatskim promjenama i njihovim utjecajima te organizacije civilnog društva, te “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza” za organizacije civilnog društva; ustanove; zadruge; fizičke osobe koje samostalno obavljaju profesionalnu djelatnost pružanja socijalnih usluga u zajednici: obiteljski domovi za djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, za osobe s invaliditetom i starije i nemoćne,

Za ožujak su najavljeni prvi natječaji za poduzetnike i to za mikro, male, srednje ili velike poduzetnike javni poziv “Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja – faza II”, za MSP pozivi ” Jačanje međusobne povezanosti MSP (Klasteri)”, “Integrator”, te Inovacije u S3 područjima”. U ožujku se očekuje i raspisivanje više javnih poziva za prijavitelje JLS.

Izdvjamo i najavljeni poziv “Energetska obnova obiteljskih kuća”, Prioritetna os 4: Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije; 4c2 Smanjenje potrošnje energije u stambenim zgradama (u višestambenim zgradama i obiteljskim
kućama, koji je najavljen za 28.6.2019. godine, a na koji se mogu javiti fizičkče osobe vlasnici obiteljskih kuća. Raspoloživi iznos za ovaj javni poziv iznosi 228 milijuna kuna, a potpore po jednom korisniku su u indikativnom planu procijenjene u rasponu od od 20.000,00 do 200.000,00 kuna, za 60% prihvatljivih troškova.

Izvorni Plan objave natječaja za 2019. godinu za OP Konkurentnost i Kohezija možete preuzeti na stranicama strukturnifondovi.hr