InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije 2

Novi natječaj za ICT

Status: Otvoren od 21.11. do 21. 12. 2018.godine

Nakon otkazanog prvog ICT natječaja u kolovozu, 15.11. objavljen je novi natječaj Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti MSP-a kroz informacijske i komunikacijske tehnologije. Najvažnije izmjene u odnosu na prvi natječaj su ukidanje spornog “najbrži prst” principa i povećanje alokacije sa 53.200.000,00 na čak 200.000.000 kuna. Također, intenzitet potpore nije više određen veličinom poduzeća nego ovisi o lokaciji – stupnju razvijenosti JLS sjedišta prijavitelja  projekta, dok na bodovanje lokacija ne utječe. U nastavku detalji natječaja:

Predmet i svrha Natječaja

Svrha Poziva: Jačanje tržišne pozicije, povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja MSP-a primjenom informacijske i komunikacijske tehnologije kao i podrška razvoju informacijskog društva u RH.

Predmet  Poziva: Ovim Pozivom potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Financijska alokacija, iznos i intenzitet bespovratne potpore

Ukupna bespovratna sredstava: 200.000.000,00 kn

Minimalni i maksimalni iznos: Minimalni iznos bespovratnih sredstava po projektu je 80.000,00 kn a maksimalni  1.000.000,00 kn

Intenzitet potpore:

Intenzitet potpore utvrđuje se temeljem Odluke o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti na sljedeći način:

• najviše 80% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u I. i II. skupini JLS
• najviše 75% prihvatljivih troškova će se financirati prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u III. i IV. skupini JLS
• najviše 70% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u V. i VI. skupini JLS
• najviše 65% prihvatljivih troškova financirati će se prihvatljivim prijaviteljima ukoliko se sjedište prijavitelja nalazi u VII. I VIII. skupini JLS.

Prihvatljivi prijavitelji

Mikro poduzetnici, Mali poduzetnici, Srednji poduzetnici sukladno definiciji koji udovoljavaju uvjetima Natječaja.

Za koje troškove se može ostvariti bespovratna potpora?

Prihvatljive aktivnosti:

 • Izrada/razvoj/nabava IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja/poslovnih procesa/proizvodnje
 • Implementacija, prilagodba i integracija poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom

Prihvatljivi troškovi

 • Troškovi nabave standardnih i out-of-box softvera i izrade/razvoja specifičnog softvera  uključujući   instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika
 • Troškovi za licence za nadogradnju softvera (trajne ili najam do godine dana);
 • Troškovi za korištenje SaaS11  modela/usluge (nabava prava korištenja u razdoblju od najviše godine dana od dana nabave usluge
 • Troškovi nabave računalne i komunikacijske opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju isključivo za potrebe provedbe aktivnosti;
 • Izdaci za ostalu opremu i uređaje potrebne isključivo za izravne projektne aktivnosti (UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • Edukacija zaposlenika za korištenje novih implementiranih sustava kao dio isporuke projekta;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka – konzultanta za pripremu projektnog prijedloga  do  15.000,00 HRK;
 • Troškovi usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave i (konzultanta) za vođenje projekta do  15.000,00 HRK;
 • Troškovi  informiranja i vidljivosti

Rokovi

Poziv je otvoren za dostavu prijedloga od  21. studenog do 21. prosinca 2018. godine.

Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi unapređenja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

%d blogeri kao ovaj: