Aktualni natječaji za bespovratne potpore iz EU fondova

Do kraja rujna otvoreno je više natječaja za bespovratna sredstva za mjere Programa ruralnog razvoja, na nacionalnoj razini, odnosno za korisnike iz cijele RH.

U rujnu i listopadu aktualno je i nekoliko LAG natječaja,  a koji vrijede samo za lokalna područja.

Do 1. studenog otvoren je za prijave i natječaj Produktivna ulaganja u akvakulturu, iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo.

Tijekom 2020.godine provedeno je više natječaja za djelatnost poljoprivredne proizvodnje i prerade  iz mjere 4 (4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo; 4.1.2. Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš te 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima).

Provedeni su također i natječaji za ulaganja u vinograde i vinarije, putem mjera Vinske omotnice.

Od lipnja do rujna zainteresirani korisnici imali su priliku prijaviti se i na dva natječaja za ulaganje u nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima (ruralni turizam, usluge, nepoljoprivredna prerada i tradicijski proizvodi) iz mjere 6. i to podmjera 6.2. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti i podmjera 6.4. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima.

LAG-ovi (lokalne akcijske grupe) diljem Hrvatske proveli su više natječaja za mjere 6.3.1. (mala poljoprivredna gospodarstva), 6.1.1.  (mladi poljoprivrednici), 4.1.1. (Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava) te 7.4.1. (Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo)

Provedba Programa ruralnog razvoja, OP za pomorstvo i ribarstvo te Nacionalnog programa pomoći sektoru vina (Vinska omotnica) nastavlja se i do kraja 2020.godine. U nastavku pregled najinteresantnijih otvorenih natječaja.

Aktualni nacionalni natječaji za mjere Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir (Otvoren do 31. listopada 2020.godine)

Natječaj za tip operacije 4.1.3 Korištenje obnovljivih izvora energije (Otvoren do 30.rujna 2020.godine)

Natječaj za tip operacije 4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije (Otvoren do 30.rujna 2020.godine)

Natječaj za tip operacije 8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura (Otvoren do 30. studenog 2020.godine)

Natječaj za tip operacije 8.5.2 Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture (Otvoren do 30.rujna 2020.godine)

Natječaj za tip operacije 3.1.1. Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete (Otvoren do 30.rujna.2020.)

Natječaj za tip operacije 16.4.1 Kratki lanci opskrbe i lokalna tržišta (Otvoren do 30. rujna 2020.)

Natječaj za tip operacije 4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu (Otvoren do 30. listopada 2020.)

Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka (Otvoren do 31. prosinca 2020.)

LAG natječaji za mjere Programa ruralnog razvoja 2014.-2020.

LAG Brač Natječaj za mjeru 6.3. (Otvoren do 28.10.2020.)

LAG Sava Natječaj za mjeru 6.3. (Otvoren do 23.10.2020.)

Otvoreni natječaj iz Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo

Produktivna ulaganja u akvakulturu (Otvoren do 1.11.2020.)

Sve otvorene natječaje pratite na poveznici