InterMedia Projekt

EU fondovi / Natječaji & projekti

Mjera 6.2. Natječaj za 2020. godinu

Mjera 6.2. Bespovratne potpore za pokretanje dopunske djelatnosti na poljoprivrednom gospodarstvu

Putem Mjere 6.2. mogu se ostvariti bespovratne potpore za pokretanje novih dopunskih djelatnosti na postojećim poljoprivrednim gospodarstvima, Mjera ima za cilj zapošljavanje ili očuvanje postojećih radnih mjesta na gospodarstvima u ruralnim sredinama.  Bespovratna potpora iznosi 50.000 eura  za 100 posto projektnih troškova.

Drugi Natječaj za mjeur 6.2., za 2020.godinu je ZATVOREN,

Uvjeti za prijavu na natječaj za mjeru 6.2.

Kontaktirajte nas za više detalja i pomoć konzultanta u izradi projekta. 

 • Na natječaj se stoga mogu prijaviti samo već registrirana poljoprivredna gospodarstva (OPG, obrt ili poduzeće) upisana u Upisnik poljoprivrednika dulje od 12 mjeseci, računajući od dana prijave (zadnji dan za prijave je 4.8.2020.)
 • Gospodarstva koja se prijavljuju na natječaj iz mjere 6.2. moraju imati ekonomsku veličinu od minimalno 1.000 eura.
 • Sjedište gospodarstva – prijavitelja i  odgovornih osoba mora biti u istoj ili susjednoj općini / gradu u kojoj se planira provoditi

  Naselje u kojemu se provodi projekt ne smije imati više od 5.000 stanovnika (nije važno koliko stanovnika ima općina/grad), a ako se projekt odnosi na smještajne objekte, u sektoru turizma, nisu prihvatljiva naselja koja imaju izlaz na more, izuzev otoka i poluotoka Pelješca.

 • Djelatnost za koju se traži potpora ne smije biti već registrirana– prijavitelji niti njihova povezana poduzeća ne smiju u trenutku prijave imati već registriranu djelatnost za koju traže potporu. Ovaj uvjet odnosi se kod OPG-a na nositelja i sve članove, a kod obrta i poduzeća na odgovorne osobe i njihova povezana poduzeća. Primjer: Ako bilo koji član OPG-a ima registrirane apartmane/sobe kao privatni iznajmljivač, OPG se ne može prijaviti.

Koje projekte financira Mjera 6.2.?

 • Sektori i djelatnosti
 1. Sektor turizma u ruralnom području 
 2. Sektor prerade i/ili marketinga i/ili izravne prodaje proizvoda  Rezultat prerade (izlazni proizvod)  mora biti »nepoljoprivredni proizvod« što znači proizvod koji nije naveden na popisu iz Priloga I. UFEU. Primjeri na poveznici
 3. Sektor tradicijskih i umjetničkih obrta 
 4. Sektor pružanja usluga u ruralnim područjima  
 • usluge u poljoprivrednim, šumarskim i veterinarskim djelatnostima
 • usluge u društvenim djelatnostima
 • intelektualne usluge
 • Lokacija 

Sjedište gospodarstva – prijavitelja i  odgovornih osoba mora biti u istoj ili susjednoj općini / gradu u kojoj se planira provoditi projekt. Svi projekti koje financira Mjera 6.2. moraju se provoditi u naseljima s manje od  5.000 stanovnika  (Nije važno koliko stanovnika ima općina/grad! ), a ako se projekt odnosi na smještajne objekte, u sektoru turizma, nisu prihvatljiva naselja koja imaju izlaz na more, izuzev otoka i poluotoka Pelješca.

 • Prihvatljive aktivnosti i troškovi projekta
 • Izgradnja novih objekata i adaptacija (rekonstrukcija) postojećih objekata u svrhu pokretanja nove nepoljoprivredne djelatnosti (potrebno je imati minimalno idejni projekt s troškovnikom)
 • Opremanje novih objekata za pokretanja nove nepoljoprivredne djelatnosti
 • Opremanje postojećih objekata za pokretanja nove nepoljoprivredne djelatnosti (potrebno je imati uporabnu dozvolu i dokaz legalnosti građevine)
 • Izgradnja bazena
 • Kupnja 1 vozila ili 1 plovila
 • Kupnja razne opreme/strojeva za djelatnost
 • Kupnja nekretnine (Projektom se može za ovu aktivnost financirati samo do 37.200 kuna. Ukoliko su troškovi nekretnine veći, kupnja može biti dio projekta ali ostatak iznosa financira sam korisnik. Dopuštena je samo kupnja nekretnine neophodne za provedbu projekta)
 • Trošak dokumentacije (geodetske podloge, idejni projekti, ostala projektno-tehnička dokumentacija)
 • Trošak usluga konzultanta

Obveze korisnika nakon ostvarivanja potpore iz mjere 6.2. 

 • Korisnik bespovratne potpore iz Mjere 6.2. provodi projekt u roku od 2 godine od potpisivanja ugovora o financiranju
 • Najkasnije do isteka tog roka mora registrirati novu nepoljoprivrednu djelatnost za koju je dobio potporu i pokrenuti poslovanje.
 • U roku od 24 mjeseca od završetka projekta i isplate 2.rate potpore mora se ostvariti cilj zapošljavanja minimalno jedne osobe na gospodarstvu ili očuvanje početnih radnih mjesta
  • Za razliku od natječaja 2018.godine, kada je barem jedan budući zaposlenik morao biti član OPG-a (ili obrtnik ili odgovorna osoba poduzeća) već u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu, novim natječajem propisano je da budući  zaposlenik može biti bilo koja osoba.
 • Korisnik se mora baviti djelatnošću i imati zaposlenika 5 godina od završetka projekta i konačne isplate potpore iz mjere 6.2.
%d blogeri kao ovaj: