Bespovratne potpore za skladišne kapacitete za krumpir

Natječaj je zatvoren.

Objavljen je  Natječaj za tip operacije 4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za krumpir.

Svrha natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru povrća – krumpir

Prihvatljivi korisnici su:

a) fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika

b) proizvođačke organizacije priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija za proizvod relevantan za ovaj Natječaj

uz ispunjavanje ostalih uvjeta Natječaja (Prilog  1)

Iznos bespovratne potpore

  • Najniži iznos bespovratne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
  • Najviši iznos bespovratne potpore po projektu iznosi:

a) do 500.000 EUR

b) do 1.000.000 EUR za zajedničke projekte i

c) do 100.000 EUR za korisnike čiji je zbroj vrijednosti prometa kroz tri godine koje prethode godini u kojoj je podnesen zahtjev za potporu manji od iznosa od 100.000 EUR, korisnike koji nisu u obvezi vođenja poslovnih knjiga i korisnike obveznike vođenja poslovnih knjiga koji ne posjeduju financijsku dokumentaciju za prethodnu financijsku godinu, osim u slučaju zajedničkih projekata.

Intenzitet bespovratne potpore je 50% prihvatljivih troškova projekta.

Raspoloživa sredstva: Za ovaj natječaj raspoloživa su ukupna sredstva od 100.000.000,00 kuna.

Rokovi: Prijave na Natječaj za Mjeru 4. tip operacije 4.1.1. za skladištenje krumpira mogu se podnositi od 24. 8. 2020. godine, a izmjenama natječaja krajnji rok je produljen do 30.11.2020. godine (umjesto ranijeg roka 31.10.2020.godine).

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.