65 milijuna kuna za poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava 

Status natječaja: Zatvoren

Objavljen je treći Natječaj za bespovratne potpore iz Podmjere 8.5.  Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava, tip operacije provedba tipa operacije 8.5.2  Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture  Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. Rok za podnošenje zahtjeva za potporu bio je određen do  31. kolovoza 2020, a izmjenama od 21.8.2020. rok je produžen  do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati. Objavljen je također i natječaj za mjeru 8.5.1  Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura. 

Prihvatljivi korisnici

 • šumoposjednici u skladu sa člankom 14. Zakona o šumama (Korisnik privatni šumoposjednik mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika)
 • udruge privatnih šumoposjednika (kod korisnika udruga privatnih šumoposjednika barem jedan član udruge mora biti upisan u Upisnik privatnih šumoposjednika)
 • udruge civilnog društva čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode (moraju imati djelatnost usmjerenu na zaštitu okoliša i prirode.)
 • pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, a čije je područje djelovanja usmjereno na zaštitu okoliša i prirode

Iznos i intenzitet bespovratne potpore

Visina bespovratne potpore po projektu iznosi od 5.000 do 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Intenzitet potpore je 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi

 • USPOSTAVA I UREĐENJE STAZA, VIDIKOVACA I OSTALE MANJE INFRASTRUKTURE
  • Pripremni radovi

Zemljani radovi (čišćenje terena, iskopi, izgradnja/postavljanje odvoda i drenaža), Radovi osiguravanja i stabilizacije stabala, Sječa i orezivanje potencijalno opasnih stabala, Stabilizacija terena i tla,

  • Ugradnja, postavljanje i nabava konstrukcija manje infrastrukture

(ograde, staze, odmorišta, vidikovci, stube, ljestve, nadstrešnice, edukacijske i informativne ploče, sjenice, smjerokazi, rampe, klupe, stolovi, kante za otpad i drugo), hranilišta, pojilišta, solišta, ograde za informativno edukacijske svrhe, elemenata za staze od prirodnih materijala, elemenata za prijelaze, Nabava i postavljanje sprava za rekreaciju i edukaciju, Uređenje izvora, bunara, prilaza i ulaza u špilje za informativne edukacijske svrhe; Radovi uređenja postojećih staza, uspostava i uređenje staza za osobe s teškoćama u razvoju i invalidne osobe….

  • Završni radovi

Hortikulturni radovi, Impregnacija i zaštita, Odvoz i deponiranje materijala

 • IZRADA, DIZAJN I UREĐENJE EDUKATIVNO-INFORMATIVNIH KAZALA
  • Izrada i dizajn; Izrada i uređenje ploča na Braillevom pismu
 • OPĆI TROŠKOVI,
  • uključujući konzultantske usluge

Rokovi

Zahtjev za potporu se sastoji od dva dijela i podnosi se u dvije faze. Inicijalno je rok za podnošenje zahtjeva za potporu bio određen do  31. kolovoza 2020, a izmjenama od 21.8.2020. rok je produžen  do 30. rujna 2020. godine do 12:00 sati.

Kontaktirajte nas za više informacija i pomoć u izradi projekta.