Tip operacije 8.5.1  Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura – produljenje Natječaja

Izmjenama od 23.rujna 2020.godine produljen je rok za prijavu na Natječaj za bespovratna sredstva za Mjeru 8. Podmjeru 8.5. Tip operacije 8.5.1  Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura.

Rok za prijavu produljuje se do 30.studenog 2020.godine u 12:00 sati. U ostalim dijelovima Natječaj ostaje neizmijenjen.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici i udruge šumoposjednika.

Iznos bespovratne potpore  po projektu je od 5.000 – 700.000 eura u kunskoj protuvrijednosti, u intenzitetu od 100% od ukupnih prihvatljivih troškova projekta. Više na poveznici.