Bespovratna sredstva iz Podmjere 4.1. TO 4.1.1. za projekte u sektoru tovnog govedarstva

Status natječaja: Zatvoren

2.prosinca 2019.godine objavljena su tri natječaja iz Mjere 4. Podmjere 4. Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020. i to za provedbu tipova operacija:  

 • 4.1.1. “Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo 
 • 4.1.2. “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš“   Više na poveznici 
 • 4.1.3. “Korištenje obnovljivih izvora energije“  Više na poveznici

Najvažniji detalji Natječaja za tip operacije:  4.1.1. “ natječaja slijede u nastavku:

Podmjera 4.1. Tip operacije 4.1.1. 

Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava” – tovno govedarstvo

Natječaj se provodi odvojeno za dvije skupine poljoprivrednih gospodarstava, i to za “male korisnike” ekonomske veličine od minimalno 8.000 € do 25.000 €, te za skupinu s ekonomskom veličinom preko 25.000 eura. Na natječaju su prihvatljivi prijavitelji također i proizvođačke organizacije te zadruge.

Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi projekta.

Prihvatljivi prijavitelji

a) fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

 • fizičke i pravne osobe koje nisu mladi poljoprivrednici (odgovorne osobe)
  • moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
  • moraju biti upisane u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
 • fizičke i pravne osobe koje su mladi poljoprivrednici (odgovorne osobe)
  • moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najkasnije u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
  • moraju biti upisane u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najkasnije u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju
 • pravne osobe dodatno moraju imati najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u zadnjem financijskom izvješću (za proteklu godinu)

b) priznate proizvođačke organizacije 

Prihvatljivi projekti

Prihvatljivi projekti provode se u sektoru tovnog govedarstva.

Iznos i intenzitet potpore

 • Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore na ovom Natječaju iznosi 100.000.000,00 kuna.
 • Najmanji iznos bespovratne potpore po projektu je5.000 eura.
 • Najveći iznos bespovratne potpore po jednom projektu je
  • 200.000 eura za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 eura i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)
  • 500.000 eura za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 eura i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova), a za korisnike početnike
  • do 100.000 eura za korisnike početnike
 • Intenzitet potpore po projektu iznosi najviše 50 % od ukupnih prihvatljivih troškova projekta.

Rokovi: Prijave se zaprimaju od 2. 1. 2020. godine od 12:00 sati do 28. 2. 2020. godine do 12:00 sati.

Kontaktirajte nas za više informacija i konzultantske usluge u pripremi projekta.