Usvojen Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine

Novi Nacionalni program pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine vrijedan 55,5 milijuna eura, odnosno 11,1 milijun eura godišnje usvojen je na sjednici Vlade Republike Hrvatske održanoj 3. siječnja 2019. godine.

17.12.2019. Objavljen novi natječaj za bespovratna sredstva

Nacionalni program pomoći sektoru vina provodi se od 2014. godine, a  program za razdoblje 2019. do 2023. godine provodit će se kroz četiri mjere:

Informiranje u državama članicama – kroz davanja potpora za informativne kampanje vezane uz vino u državama članicama EU;

Promidžba na tržištima trećih zemalja – kroz davanje potpora za promidžbene aktivnosti vinara na trećim tržištima;

Restrukturiranje i konverzija vinograda – kroz davanje potpora za investicije u rekonstrukciju postojećih vinograda i

– Ulaganja – kroz davanje potpore za investicijska ulaganju u izgradnju podruma i nabavku vinarske i vinogradarske opreme.

Novosti u odnosu na postojeći program su uvođenje novih mjera, uvođenje nadoknade gubitka dohotka za iskrčene vinograde u razdoblju od 3 godine, kao i povećanje intenziteta potpore s 50% na 75% u mjeri Rekonstrukcije i konverzije vinograda.

Također, uvedena ja mogućnost pokrića troškova tzv. doprinosa u naravi kojim se korisniku za  vrijednost izvršenih poslova u projektu koje je sam proveo (bez podloge računa) što do sada nije bilo moguće.

Nadalje, u svim mjerama uvedena je isplata potpore po pojedinim provedenim aktivnostima u projektu.

Radi izbjegavanja smanjenog korištenja financijskih sredstava Vinske omotnice – ograničit će se mogućnost višekratnih prolongacija projekta. Više na stranicama APPRRR