Što su Programi Unije?

Programi Unije predstavljaju integrirani niz aktivnosti koje usvaja Europska unija u svrhu promicanja suradnje između država članica u različitim područjima povezanim sa zajedničkim politikama EU.

Europski parlament usvojio je  zakonske okvire za Programe Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. Završetkom financijskog razdoblja Europske unije 2007.-2013., većina dotadašnjih Programa Unije završila je s provedbom.

Vlada Republike Hrvatske usvojila je 2. srpnja 2014. godine Zaključak o sudjelovanju Republike Hrvatske u Programima Unije u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine.

Programi unije 2014.-2020

Tko raspisuje pozive na dostavu projektnih prijedloga?

Svaki program ima posebnu pravnu osnovu i različita provedbena pravila, koji su određeni posebnim zakonodavnim okvirom za svaki od programa (osnivajuće uredbe EU).

Centralizirani model provedbe

Većina Programa Unije provodi se prema centraliziranom modelu provedbe u kojem su za financijsko upravljanje i provedbu odgovorna tijela Europske komisije, tj. Opće uprave zadužene za pojedini program koje odlučuju o vrsti i trajanju programa, raspoloživom proračunu te raspisuju pozive na dostavu projektnih prijedloga.

Decentralizirani model provedbe

U slučaju decentraliziranih aktivnosti u okviru programa Erasmus +, nacionalno tijelo predstavlja  Agencija za mobilnosti i EU programe (AMPEU).

Koordinacija Programa Unije u Hrvatskoj

Ministarstvo kulture, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo poduzetništva i obrta (Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta), Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ministarstvo pravosuđa, Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Ministarstvo financija, Ministarstvo uprave.

Financijski nadzor ili reviziju provode ili nadziru Europska komisija, OLAF i Europski revizorski sud.