Kohezijski fond EU

Općenito o Kohezijskom fondu

Kohezijski fond  financijski doprinosi provedbi projekata na području okoliša i transeuropskih mreža. Kohezijski fond namijenjen je najmanje razvijenim državama članicama Europske unije, čija je vrijednost bruto nacionalnog proizvoda (BDP) po stanovniku manja od 90% prosjeka EU-a.  Za razdoblje od 2014. – 2020. godine, Kohezijski fond je usmjeren na Bugarsku, Hrvatsku, Cipar, Republiku Češku, Estoniju, Grčku, Mađarsku, Latviju, Litvu, Maltu, Poljsku, Portugal, Rumunjsku, Slovačku i Sloveniju.

Kohezijski fond osnovan je 1994. Uredbom Vijeća (EZ) br. 1164/94,  a od 2007. ovlašten je davati potporu i projektima na područjima povezanima s održivim razvojem poput energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije.

Ciljevi Kohezijskog fonda EU

Kohezijski fond osnovan je u svrhu jačanja ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije Europske unije radi promicanja održivog razvoja. Za programsko razdoblje od 2014. do 2020. osigurava potporu  ulaganjima u okoliš, uključujući područja povezana s održivim razvojem i energijom od kojih se ostvaruje korist za okoliš;  transeuropskim mrežama u okviru prometne infrastrukture (TEN-T);  tehničkoj podršci.

U kontekstu projekata koji su u službi ciljeva EU-a na području zaštite okoliša, Kohezijski fond također može dati doprinos na područjima povezanima s održivim razvojem, poput energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i, kada je riječ o prometnom sektoru koji nije povezan s transeuropskim mrežama, na području željezničkog prometa, prometa unutrašnjim plovnim putovima, morskog prometa, potom na području intermodalnih prometnih sustava i njihove interoperabilnosti, upravljanja cestovnim, morskim i zračnim prometom, čistog gradskog prijevoza te javnog prijevoza.

Od 2014. godine, u okviru novog Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), Kohezijski fond – iznosom od 11,3 milijarde eura – podupire i projekte prometne infrastrukture s europskom dodanom vrijednosti.

Aktivnosti

  • Potpore prema ekonomiji s niskom razinom ugljičnog dioksida
  • Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprječavanje rizika
  • Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
  • Promicanje održivog prometa i uklanjanje uskih grla u ključnim infrastrukturnim mrežama

Proračun i financijska pravila

Za programsko razdoblje od 2014. do 2020. EU dodjeljuje oko 63,4 milijarde eura Kohezijskom fondu (iznos ne uključuje prijenose namijenjene Instrumentu za povezivanje Europe), a razina financiranja projekta iz Kohezijskog fonda može doseći do 85 % troška projekta. 

U ovom financiijskom razdoblju Kohezijski fond je odvrgnut istim pravilima programiranja, upravljanja i nadzora kao i ERDF i ESF putem Propisa o zajedničkim odredbama.