Upravljačka i posrednička tijela za EU fondove u Hrvatskoj u razdoblju 2014.- 2020

Temeljni pravni okvir za funkcioniranje europskih strukturnih fondova u Hrvatskoj, za razdoblje 2014. – 2020. godine je Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u razdoblju 2014-2020 (Narodne novine 92/14).

U svrhu provedbe  Uredbe (EU) br. 1303/2013) o funkcioniranju EU fondova ovaj zakon određuje  središnje tijelo državne uprave nadležno za  EU fondove te tijela u Sustavu upravljanja i kontrole za provedbu operativnih programaOperativni programi  su krovni dokument za dodjelu sredstava iz EU fondova u svakoj pojedinoj zemlji članici, a donose se  za svako financijsko razdoblje.

Sukladno Zakonu središnje tijelo državne uprave nadležno za  EU fondove u RH   jest Koordinacijsko tijelo – Ministarstvo EU fondova i regionalnog razvoja.  Za provedbu pojedinih operativnih programa odgovorna su u Republici Hrvatskoj sljedeća tijela:

SEKTOR EKONOMIJA I PODUZETNIŠTVO

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

Posredničko tijelo (PT) razine 1 – Operativni program Konkurentnost i kohezija,: 1b1, 1b2, 3a1, 3a2, 3d1, 3d2, 4b1, 4b2, 4c3, 4c4, 4d1
Europski fond za regionalni razvoj

Kontakt:

Sektor za pripremu programa i provedbu projekata EU

tel: +385 1 3090 661

Web: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta  

 

HAMAG BICRO – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije
Posredničko tijelo (PT) razine 2 za Operativni program Konkurentnost i kohezija, PKK Sc 1b1, 3a1,3a2, 3d1, 3d2
Adresa: Ksaver 208, Zagreb, Hrvatska
Kontakt:
tel: +385 1 488 10 15
e-mail: hamagbicro@hamagbicro.hr

Web: HAMAG BICRO


SEKTOR POLJOPRIVREDA, RIBARSTVO I RURALNI RAZVOJ   

Ministarstvo poljoprivrede

Upravljačko tijelo Proograma ruralnog razvoja
Posredničko tijelo razine 1 OPKK: 5b1, 6ii1, 6ii2
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EAFRD
Kontakt:
Uprava za upravljanje EU fondom za ruralni razvoj, EU i međunarodnu suradnju
tel: 01 6106 908; fax: 01 6106 909
e-mail: uprava.ruralnirazvoj@mps.hr
Web: Ministarstvo poljoprivrede

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

Akreditirana agencija za plaćanje ZA Program ruralnog razvoja
Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj – EAFRD
Kontakt:
tel: 01 6002 742, fax 01 6002-851
E-mail: info@apprrr.hr
Web: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju


SEKTOR OBRAZOVANJE I MLADI 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Posredničko tijelo razine 1 OPULJP: 8ii1 (YEI), 10ii1, 10ii2, 10ii3, 10iii1, 10iii2, 10iii3, 11i1, 11i2; OPKK: 1a1
Europski socijalni fond
Kontakt:
Služba za programe i projekte Europske unije Telefon: +385 1 4569 051
E-mail: standardistrategije@mzo.hr
Web:  Ministarstvo znanosti i obrazovanja 

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Posredničko tijelo razine 2 OPULJP: 8ii1 (YEI), 10ii1, 10ii2, 10ii3, 10iii1, 10iii2, 10iii3, 10iv1
Europski socijalni fond Kontakt:
Organizacijska jedinica za upravljanje strukturnim instrumentima (DEFCO) – Odjel za pripremu natječaja i provedbu projekata – tel. 01/62-74-633
E-mail: defco@asoo.hr
Web: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

Agencija za mobilnost i programe EU

Nadležno tijelo za provedbu decentraliziranih aktivnosti: Erasmus +
Kontakt:
Agencija za mobilnost i programe EU – tel: +385 (0) 1 5005 635, fax: +385 (0) 1 5005 699
E-mail: info@mobilnost.hr
Web: Agencija za mobilnost i programe EU 


SEKTOR TURIZAM   

Ministarstvo turizma
Posredničko tijelo razine 1 – OPULJP: 9iv2, 10iv1
Europski socijalni fond
Kontakt:
Uprava za upravljanje kvalitetom, međunarodnu suradnju i EU – tel. 6169 360, fax. 6169 379
E-mail: trziste@mint.hr
Web: Ministarstvo turizma


SEKTOR PROMET 

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Posredničko tijelo razine 1 i 2 – OPKK: 7a1, 7b1, 7i1, 7ii1, 7ii2, 7ii3, 7iii1
Europski fond za regionalni razvoj Kontakt:
Uprava za fondove EU – tel. 01 3783 970, fax. 01 3783 901
E-mail: fondovi@mppi.hr
Web: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture


SEKTOR OKOLIŠ   

Hrvatske vode
Posredničko tijelo razine 2 – OPKK: 5b1, 6ii1, 6ii2
Europski fond za regionalni razvoj
Kontakt:
Sektor za projekte sufinancirane sredstvima EU – tel: 01/ 6307-333, fax: 01/ 6307-686
Web: Hrvatske vode

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike

Posredničko tijelo razine 1 – OPKK: 5a1, 6e1, 6i1, 6iii1, 6iii2, 6iii3
Europski fond za regionalni razvoj
Kontakt:
SAMOSTALNI SEKTOR ZA EUROPSKU UNIJU – tel: 01/ 3717-280, fax: 01/ 3717-122
Web: Ministarstvo zaštite okoliša i energetike


SEKTOR KULTURA

EACEA – Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu
Upravljačko tijelo – Erasmus+, Kreativna Europa
Kontakt:
Education Audiovisual & Culture Executive Agency Avenue du Bourget 1 J59 BE-1049 Brussels
Web: EACEA
OPULJP: 9i1, 11ii1

Ministarstvo kulture

Posredničko tijelo razine 1 -Europski socijalni fond Kontakt:
Sektor za programe i projekte Europske unije – Tel: 01 4866 412, Fax: 01 4866 560
web: Ministarstvo kulture

________________________

SEKTOR CIVILNO DRUŠTVO 

Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Posredničko tijelo razine 2 OPULJP: 9i1, 9v1, 11ii1
Europski socijalni fond
Kontakt:
Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva
tel +385 (0)1 23 99 100, fax: +385 (0)1 23 99 111
E-mail: zaklada@civilnodrustvo.hr
Web: Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva

Ured za udruge

Posredničko tijelo razine 1 – OPULJP: 11ii1
Europski socijalni fond
Kontakt:
Odjel za provedbu programa Europske unije i međunarodnu suradnju
Tel. 01/4599-814
Web: Ured za udruge


SEKTOR ENERGETIKA 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Posredničko tijelo razine 2 OPKK: 4b1, 4b2, 4c1, 4c2, 4c3, 4c4, 4d1, 5a1, 6e1, 6i1, 6iii1, 6iii2, 6iii3
Europski fond za regionalni razvoj
Kontakt:
Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost – tel: +385 1 5391 800, fax: +385 1 5391 810
Web: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost