Općina Pitomača subvencionira sadnju bobičastog voća

Poljoprivrednici Općine Pitomača do 31. listopada mogu se prijaviti za bespovratne potpore za kupnju certificiranih sadnica bobičastog voća i tako ostvariti subvenciju za 50% troškova.

Na temelju Odluke o  subvencijama u poljoprivredi za 2016. godine Općine Pitomača načelnik općine raspisao je natječaj za subvencioniranje nabave sadnica bobičastog voća.  (jagoda, malina, kupina, aronija, ribiz, borovnica, brusnica, goji…).

Na natječaj se mogu prijaviti poljoprivredna gospodarstva koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava i imaju status fizičke osobe, obrtnika ili pravne osobe, imaju prebivalište odnosno sjedište na području općine Pitomača i obavljaju poljoprivrednu djelatnost na području općine, te su u 2016. godini posadili najmanje 2.000 sadnica jagoda ili 500 sadnica ostalog voća.

Subvencija iznosi do 50% nabavne cijene, a najviši iznos subvenciije za jedno poljoprivredno gospodarstvo iznosi 5.000,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu, a isplaćivat će se na temelju računa po priloženom računu odnosno

Natječaj je otvoren do 31. listopada 2016. godine a dokumentaciju  za prijavu za subvenciju i sve detalje Natječaja možete pronaći na službenim stranicama Općine Pitomača.