Zajednička poljoprivredna politika EU

Što je Zajednička poljoprivredna politika Europske unije i zašto je ona važna; koji su njeni ciljevi i prioriteti; kako funkcionira, kako se raspoređuje proračun i  tko je odgovoran za provođenje?

Što je Zajednička poljoprivredna politika EU i zašto je nužna? 

Zajedničke politike EU o važnim pitanjima razvile su se iz razloga što  integracija među državama članicama Europske unije podrazumijeva i provođenje usklađene politike i donošenje usklađenih odluka o ključnim pitanjima, među kojima je zasigurno poljoprivreda.

CAP (Common Agriculture Policy) ili na hrvatski ZPP (Zajednička poljoprivredna politika)  jedna je od najvažnijih zajedničkih politika Europske unije. ZAP je ustanovljena još 1962. godine.

Koji su ciljevi ZPP?

EU poljoprivrednici osiguravaju hranu za više od 500 milijuna Europljana. Glavni ciljevi ZPP su osigurati pristojan životni standard za poljoprivrednike i osigurati stabilnu i sigurnu opskrbu hranom po prihvatljivim cijenama za potrošače.

Tri načela ZPP-a
 1. Jedinstveno tržište,
 2. Prednost Unije,
 3. Financijska solidarnost.
Prioriteti ZPP
 • Održiva proizvodnja hrane
 • Održivo upravljanje prirodnim resursima
 • Uravnotežen razvoj ruralnih područja diljem EU.
Razvoj ZPP kroz vrijeme
 • Rimskim ugovorom o osnivanju Europske ekonomske zajednice (1957) postavljeni su opći okviri ZPP-a,
 • Zajednička poljoprivredna politika uvedena je 1962. godine, s ciljem povećanja proizvodnje hrane u Europi koja je pretrpjela godine gladi i razaranja za vrijeme Drugog svjetskog rata.
 • Od osnivanja 1962. godine do danas prioriteti ZPP su se mijenjali kako su to okolnosti zahtijevale.
 • Reforma nazvana „Agenda 2000“ bila je najradikalnija i najopsežnija reforma u povijesti ZPP-a.
 • Posljednje reforme uslijedile su  2013. te izmjene 2014. godine.
Tko vodi ZPP?

Europska komisija surađuje s cijelim nizom dionika (uglavnom kroz mnoge savjetodavne skupine) prije sastavljanja prijedloga. O zakonodavstvu, na prijedlog Komisije, odlučuje Vijeće ministara poljoprivrede  zemalja članica, zajedno s Europskim parlamentom.

Vođenje ZPP-a odgovornost je zemalja članica. Revizorski sud EU igra važnu ulogu u nadzoru rashoda.

Kako se koristi proračun?

Struktura ZPP-a  temelji se na stupovima. Prvi stup obuhvaća potporu dohotku i mjere upravljanja tržištem, a drugi stup obuhvaća ruralni razvoj

I.stup ZPP

 • Potpora dohotku poljoprivrednicima i pomoć u skladu s održivom poljoprivrednom praksom: Poljoprivrednici dobivaju izravna plaćanja pod uvjetom da udovoljavaju strogim standardima sigurnosti hrane, zaštite okoliša te zdravlja i dobrobiti životinja. Ova plaćanja u cijelosti financiraju EU, a čine 70% proračuna ZPP-a. Prema reformi iz lipnja 2013. godine, 30% izravnih plaćanja  povezano je s usklađivanjem europskih poljoprivrednika s održivom poljoprivrednom praksom. koja je korisna za kvalitetu tla, biološku raznolikost i okoliš, kao što je diversifikacija usjeva, održavanje stalnog travnjaka ili očuvanje ekoloških područja na farmama.
 • Mjere podrške tržištu: koriste se primjerice, na primjer, kada nepovoljni vremenski uvjeti destabiliziraju tržišta. Takva plaćanja čine manje od 10% proračuna CAP-a.

I. stup ZPP se financira iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, (eng. European Agricultural Guarantee Fund – EAGF)

II. stup ZPP

 • Mjere ruralnog razvoja: One su namijenjene za pomoć poljoprivrednicima da moderniziraju svoje farme i postanu konkurentniji, istovremeno štiteći okoliš, pridonoseći raznolikosti poljoprivrednih i ne-poljoprivrednih aktivnosti i vitalnosti ruralnih zajednica. Plaćanja za mjere ruralnog razvoja se  općenito se povećavaju tijekom  godina i čine oko 20% proračuna Zajedničke poljoprivredne politike.

Drugi stup se financira iz sredstava Europskoga poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, (eng. European Agricultural Fund for Rural Development– EAFRD) te dijelom od strane zemalja članica

Ta tri područja usko su povezana i moraju se upravljati koherentno. Izravna plaćanja, primjerice pružaju poljoprivrednicima stalan prihod i nagradu za  zaštitu okoliša, koja je  u javnom interesu. Isto tako, mjere ruralnog razvoja olakšavaju modernizaciju poljoprivrednih gospodarstava, a potiču diverzifikaciju aktivnosti u ruralnim područjima.

Tko odlučuje o visini proračuna CAP-a?

O proračunu ZPP svake godine odlučuju Vijeće EU i Europski parlament. Kako bi dugoročna potrošnja bila pod nadzorom, o proračunu ZPP se odlučuje unutar “financijskog okvira”.

Sadašnji financijski okvir pokriva razdoblje  2014. – 2020.

Brojke
 • Prema zajedničkom popisu poljoprivrede država članica EU iz 2010.g., EU-27 je (u 2010.g.) imala
 • ukupno 12 milijuna poljoprivrednih gospodarstva
 • oko 170 milijuna hektara poljoprivrednog zemljišta –  odnosno više od 40% EU-27 teritorija.
 • Na tim gospodarstvima u 2010.g. radilo je 25 milijuna ljudi, od čega otprilike 9,7 milijuna stalno zaposlenih,
 • vrijednost proizvodnje iznosila 270 milijarde EUR.
 • Glavna poljoprivredna ratarska kultura je pšenica
 • Pšenica je proizvedena 2010.g. u količini od 140 milijuna tona