Operativni program  Učinkoviti ljudski potencijali 2014-2020

a provedbu  Kohezijske politike EU za razdoblje 2014.-2020 pripremljen je Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. putem kojega će se u ovom razdoblju koristiti  sredstva  Europskog socijalnog fonda. 

Osim ovog programa, za provedbu  Kohezijske politike EU za razdoblje 2014.-2020. u Hrvatskoj je pripremljen OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020, putem kojega se koriste sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. 

Europski socijalni fond jedan je od temeljnih strukturnih instrumenta Europske unije kojim se državama članicama pruža potpora za ulaganje u ljudski kapital i jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Aktivnosti financirane iz sredstava Europskog socijalnog fonda pomažu ljudima da unaprijede svoje vještine i lakše se integriraju na tržište rada, usmjerene su na borbu protiv siromaštva i socijalne isključenosti te na poboljšanje učinkovitosti javne uprave.

Osnovni cilj Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali je pridonijeti rastu zapošljavanja i jačanju socijalne kohezije u Hrvatskoj.

Financijska alokacija Njegova je ukupna vrijednost 1,85 milijardi eura, od čega se 1,58 milijardi financira iz proračuna Europske unije, uključujući 66 milijuna eura iz Inicijative za zapošljavanje mladih.

Prioriteti OPG Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP) 2014-2020 temelji se na koncentraciji ulaganja u 4 tematska cilja (TC) Zajedničkog strateškog okvira i njihovim specifičnim investicijskim prioritetima:

  1. Visoka zapošljivost i mobilnost radne snage (financijska alokacija: 532.933.273 eura )
  2. Socijalno uključivanje (328.000.000 eura)
  3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje (450.000.000 eura)
  4. Pametna administracija (191.276.944 eura)
  5. Tehnička pomoć (80.000.000 eura)

Ukupna financijska alokaicija iznosi 1.582.210.217  eura.

Četiri temeljna područja ulaganja u Operativnom programu  Učinkoviti ljudski potencijali (OPULJP)

Više od trećine sredstava namijenjeno je mjerama za potporu pristupu održivom i kvalitetnom zapošljavanju nezaposlenih osoba. Naglasak je osobito stavljen na učinkovite mjere aktivne politike tržišta rada za mlade, dugotrajno nezaposlene, žene i starije radnike, kao i na preventivne mjere za smanjenje rizika od gubitka radnih mjesta u izmijenjenim gospodarskim prilikama.

Oko 28 posto proračuna OP-a investirat će se u osiguravanje adekvatnog usklađenja znanja i vještina s potrebama tržišta rada i u tom će se smislu poticati tercijarno obrazovanje, strukovno obrazovanje i cjeloživotno učenje te poboljšanje pristupa kvalitetnom obrazovanju.

Aktivnosti vezane uz područje socijalnog uključivanja predviđaju promicanje socijalne i ekonomske jednakosti, suzbijanje diskriminacije, prijelaz s institucionalne skrbi na skrb u zajednici, poboljšanje dostupnosti i održivosti socijalnih i zdravstvenih usluga, kao i poticanje društvenog poduzetništva.

Potpora javnoj upravi obuhvaćena je kroz aktivnosti poboljšanja kapaciteta i usluga javne uprave, uključujući bolje upravljanje javnim financijama, razvoj e-uprave i borbu protiv korupcije. Predviđa se i promicanje javnog dijaloga, partnerstva i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva i socijalnih partnera. U pravosuđu se osobit naglasak stavlja na poboljšanje učinkovitosti i neovisnosti.