Dopunjeni plan natječaja do kraja 2022.godine

Plan objave natječaja za mjere Programa ruralnog razvoja za 2022.godinu dopunjen je u ožujku. U ovoj zadnjoj godini provedbe aktualnog Programa ruralnog razvoja 2014-2022 očekuje naz niz prilika za poljoprivrednu proizvodnju, preradu, nepoljoprivredne djelatnosti, šumarstvo i druga ulaganja.

Prema dopunjenom planu, do kraja godine možemo očekivati još natječaja iz Mjere 4, ali i novi natječaj za mjeru 8., Tip operacije 8.6.2 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u predindustrijskoj preradi drva i 8.6.1. koji su zadnji put proveden 2018.godine.

Za treći kvartal najavljen je i novi natječaj za tip operacije 6.4.1. Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti, dok je Izmjenama je izostavljen ranije najavljeni novi natječaj za Mjeru 6 Tip operacije 6.2.1. Pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim sredinama.

U nastavku cijeli pregled izmijenjenog plana, a za konzultantske usluge u pripremi i provedbi projekata za sve natječaje stojimo na raspolaganju

Indikativni plan objave natječaja 2022.

TIP OPERACIJEKVARTAL 2022.
4.3.1 Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja Zatvoren I. KVARTAL
3.1.1 Potpora za sudjelovanje poljoprivrednika u sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode OTVOREN do 30.11.2022.
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – sektor mliječnog govedarstva Zatvoren
4.1.1. Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – ulaganja u skladišne kapacitete za žitarice i uljarice Zatvoren
8.5.1 Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura Zatvoren
8.6.1 Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumsko-uzgojnim radovima Zatvoren
10.2. Potpora za očuvanje, održivo korištenje i razvoj genetskih resursa u poljoprivredi
17.1. Osiguranje usjeva, životinja i biljaka
5.2.1 Obnova poljoprivrednog zemljišta i proizvodnog potencijala Zatvoren
4.3.3 Ulaganje u šumsku infrastrukturu Zatvoren II. KVARTAL
4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima – male klaonice OTVOREN do 08.11.2022.
4.2.1 Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima·    na e-savjetovanju, objava uskoro    
mlijeko·        
meso·        
voće i povrće·        
ostali sektori
4.2.2 Korištenje obnovljivih izvora energije – u najavi
4.1.1 Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava – oprema za navodnjavanjena javnom savjetovanju, objava uskoro
4.4.1 Neproizvodna ulaganja vezana uz očuvanje okolišau najavi
6.4.1 Ulaganja u razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjimau najavi
9.1.1 Uspostava proizvođačkih grupa i organizacijaZatvoren