Mjera 4.3.1. Objavljen natječaj

150 milijuna kuna iz Mjere 4 za ulaganje u javno navodnjavanje

Agencija za plaćanja u poljoprivredi objavila je 18. 1. 2022. godine novi natječaj za provedbu Mjere 4, Tip operacije 4.3.1. Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja. Putem natječaja dodjeljivat će se bespovratne potpore u iznosu od 150.000 do najviše 15.000.000 eura, za 100 % troškova projekta a korisnici su isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave. Natječaj je otvoren od 1. do 28.02.2022.godine.

Prihvatljivi projekti

Putem natječaj za tip operacije 4.3.1. financiraju se projekti koji se odnose na izgradnju cjelovitog sustava javnog navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, hidrotehničke građevine za zahvaćanje vode, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža, nadzorno upravljački sustav i slično).

Investicija mora biti vezana isključivo uz novu infrastrukturu za navodnjavanje, koja dovodi do povećanja neto navodnjavanog područja

Prihvatljivi su, između ostalog, troškovi građevinskih i obrtničkih radova na izgradnji sustava javnog navodnjavanja kao funkcionalne cjeline (akumulacije, mikroakumulacije, hidrotehničke građevine za zahvaćanje vode, uređenje terena, kanali, dovodni cjevovodi, površinska i/ili podzemna drenaža, crpne stanice, tlačna distributivna mreža, nadzorno upravljački sustavi, hidrotehnička oprema za upravljanje i korištenje sustavom) za koji je izdana jedna ili više građevinskih dozvola, ulaganja u računalne programe te izrada sve potrebne dokumentacije.

Prihvatljivi prijavitelji

Na ovaj natječaj mogu se prijaviti isključivo jedinice područne (regionalne) samouprave, koje ispunjavaju opće uvjete za prijavu.

Rokovi

Natječaj je otvoren za podnošenje prvog dijela zahtjeva za potporu od 1. do 28.02.2022.godine.

Korisnik mora provesti postupke nabave nakon podnošenja prvog dijela zahtjeva za potporu, osim za nastale opće troškove (usluge) vezane uz pripremu projektno-tehničke i druge dokumentacije potrebne za prijavu na natječaj, za koje su izvršitelji tih usluga odabrani prije podnošenja zahtjeva za potporu.